Kas Isamaale antakse abivallavanema koht?

Volikogu liikmed Ants Erm ja Ivo Rull esitasid vallavanem Illar Lemettile 28. volikogu e-istungil järgmise arupärimise.

Alates möödunud aasta 22. novembrist on Viimsi vallavalitsuses täitmata haridusvaldkonna abivallavanema ametikoht. Olete Viimsi vallavanemana töötanud juba 3,5 kuud, aga jätkuvalt on Teie juhitavas Viimsi vallavalitsuses haridusvaldkonna abivallavanema koht täidetud vaid 25 %-lise kohakaaslusega. Samas ajal on Viimsi hariduselus palju väga tõsiseid ja kiirelt lahendamist vajavaid probleeme, mis nõuavad konkreetselt vallavalitsuse liikmelt 100 %-list pühendumist.

Soovime eelnevast lähtuvalt Teie vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Miks pole Viimsi vallavalitsus kuulutanud välja avalikku konkurssi haridusvaldkonna abivallavanema kohale kompetentse inimese leidmiseks?
  2. Kas vastab tõele 14. aprill volikogus räägitu, et haridusvaldkonna abivallavanema kandidaadi esitamise õigus on antud üksnes Isamaa erakonnale ?
  3. Kui Isamaa erakond peaks haridusvaldkonna abivallavanema kandidaadiks esitama Viimsi hariduselu mitte tundva inimese (nagu selleks osutus Reformierakonna poolt ametisse nimetatud endine abivallavanem Georg Aher), kas lükkate siis sellise kandidatuuri enne volikogule esitamist tagasi?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.

***

14. aprillil toimunud volikogu e-istungil avaldas Jan Trei arvamust, et koalitsioonisisese kokkuleppe kohaselt peaks haridusvaldkonna abivallavanema koht kuuluma Isamaale. Samas 28. aprilli istungil hääletas Mari-Ann Kelam Reformierakondlaste kohaliku sisulise liidri Märt Vooglaidi erahuve soosiva Tammelanne DP kehtestamise vastu ning Priit Robas taandas end sellelt hääletuselt. Jan Trei ise hääletas Tammelaane DP algatamise poolt ning volikogus varasemalt kasutanud iga võimalust mesiselt kiita Reformierakonna tegevust.

Miks peaks Viimsi võimuliitu juhtiv Reformierakond andma abivallavanem koha väga kontrollimatult tegutsevale Isamaale? Samal ajal kui volikogu kaks sotsi – Urve Palo ja Raimo Tann – hääletavad Reformierakonna vaates alati täpselt nii nagu peab.

Viimsi Uudised

Jaga: