Kas Viimsi vallas tohib eramu ümber ehitada 2,5-meetrist plankaeda?

Viimsi Uudiste poole pöördus vallakodanik küsimusega, kas eramu ümber ehitatud 2,5-meetrine plankaed on kooskõlas valla ehitusreeglitega.

Toimetus uuris valla õigusakte, mis antud teemat reguleerivad. Selgus, et Viimsi valla veebis on olemas dokument nimetusega „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“.

Selle dokumendi punkt 4.5 ütleb: „Elamule ei või rajada üle 1,5 m kõrguseid piirdeid.“ Veidi hiljem täpsustades: „Läbipaistmatuid plankpiirdeid võib rajada vaid ümber tööstus- või liiklusalade, kui see on vajalik müratõkke rajamiseks või ohutuse tagamiseks.“

Seega on 2,5-meetrine plankaed eramu ümber vastuolus Viimsi vallas kehtestatud elamuehituse põhimõtetega. Rääkimata sellest, et tegemist on vaikseset metsapiirkonda läbival tee ääres ilmselgelt sobimatu lahendusega.

Fotol: Umbes 2,5-meetrine plankaed Tiitsu tee 5 eramu tänavapoolses küljes.

Viimsi Uudised

Jaga: