Kasutatud e-sigareti koht pole prügikastis

Kuhu viia tühi e-sigaret? Kasutatud e-sigaret on väikeelektroonika jääde, mille koht ei ole prügikastis. Väikeelektroonika jäätmeid võtavad vastu kõik müügikohad 1:1 põhimõttel. Veiplandi kauplustesse oled oodatud tagastama kõiki enda kasutatud e‑sigarette, hoolimata nende ostukohast. Lähima Veiplandi leiad Pirita Selverist.

 

E-sigaretid on innovaatiline alternatiiv tavapärastele suitsetamistoodetele, mille populaarsus on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud. Need seadmed on abistanud paljusid suitsetajaid kahjulikumast harjumusest loobumisel, ent on oluline mõista, et kasutatud e-sigaretid kujutavad endast väikeelektroonika jäätmeid, mis vajavad erilist käitlemist.

Nicorex Baltic OÜ on võtnud eesmärgiks vähendada e-sigarettide tekitatavat keskkonnamõju. Selleks oleme seadnud oma Veipland esinduskauplustesse kogumiskastid, kuhu kliendid saavad tagastada kasutatud e-sigarette, olenemata nende esialgsest ostukohast. Lisaks oleme tarbijaid teavitanud ühekordsete e-sigarettide õigest käitlemisest, rõhutades, et need ei kuulu tavaprügisse.

Meie eesmärk on suunata jäätmed korrektsesse jäätmekäitlusprotsessi. Me võtame vastu tuhandeid ühekordseid e-sigarette kuus, mida seejärel sorteeritakse meie esinduskauplustes. Tühjad e‑sigaretid saadetakse jäätmekäitlusettevõttesse, kus liitiumakud ja juhtmed eraldatakse ning suunatakse taaskasutusse. Meie pühendumus keskkonnahoidlikule ettevõtlusele tähendab ka seda, et oleme loonud laia valiku jätkusuutlikke tooteid, mis julgustavad kliente ühekordsest e-sigaretist loobuma ja valima kestvamaid mudeleid.

Pakume oma klientidele alternatiivseid tooteid nagu korduvlaetavad ja täidetavad e-sigaretid, mis aitavad vähendada jäätmete hulka ja säästa loodusvarasid, kuna need seadmed kestavad kauem kui ühekordselt kasutatavad. See on osa meie visioonist toetada jätkusuutlikumat tarbimist ja vähendada meie tegevuse keskkonnamõju.

Kutsudes tarbijaid üles kasutatud e-sigarette tagastama, rõhutame mitmeid eeliseid:

  1. Me vähendame keskkonna saastamist elektroonikajäätmetega, mis võivad sisaldada ohtlikke kemikaale.
  2. Me toetame materjalide taaskasutamist, säästes sellega nii metalli- kui ka plastikuressursse.
  3. Me tagame ohutuse, vähendades valesti käideldud jäätmete riske.
  4. Me täidame seaduslikku vastutust, pakkudes tarbijatele selget tagastusvõimalust.
  5. Me panustame kogukonnale, aidates kaasa keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja puhtama elukeskkonna loomisele.

Meie sõnum on selge: aitame üheskoos hoida kodukoha puhtana, tagades, et kasutatud e-sigaretid jõuavad õigesse kohta ja neist saadavad materjalid leiavad uuesti kasutust. Meie tegevus on suunatud täna juba tooteid kasutavatele täisealistele, et üheskoos vähendada nende seadmete tarbimisega seotud prügi hulka. See kõik aitab kaasa puhtamale ja tervislikumale keskkonnale nii praegu kui ka tulevikus.

Viimsi Uudised

Jaga: