Kogukondade Viimsi soovib vallavanemalt aruannet Artiumi lisakulude kohta

Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull esitasid 15. novembril vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond) arupärimise Viimsi Artiumi hoone ehitajale lisarahastuste eraldamise kohta.

 Toome allpool selle arupärimise ära täismahus:

„Viimsi vallavalitsus on andnud üle pankadelt laenatud summad vallaettevõttele OÜ Viimsi Haldus Artiumi hoone ehitamise finantseerimiseks. Seetõttu on põhjendatud küsimused seoses Viimsi Artiumi ehituse kallinemise võimaliku kompenseerimise osas.

Tänavu 8. augusti toimunud vallavolikogu eelarvekomisjoni istungil leidis kinnitust, et Artiumi ehitavale Nordlin Ehitusele on juba tasutud 319 000 (esimene kallinemine) eurot tehtud lisatööde eest. Samal komisjoni istungil arutati Nordlin Ehituse taotlust täiendava summa 300 000 eurot (teine kallinemine) kompenseerimise osas. Paraku pole eelarvekomisjoni liikmtele tänaseks jagatud infot, kas teise kallinemise summa 300 000 eurot on välja makstud või mitte.

14.12.2021 toimunud volikogu istungil (videol algusega 22:53), olete öelnud ”Kindlasti see, mis puudutab Artiumi ehituseelarvet, ühegi numbri osas saladust ei ole”.

Eelnevast lähtuvalt soovime Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Millised oli need lisatööd, mida 319 000 euro eest tehti ja miks neid ei olnud algses lepingus?
  2. Milles seisneb teine kallinemine summas 300 000 eurot? Kas need on täiendavalt tellitud lisatööd või on tegemist ehitajale üldise hinnatõusu kompenseerimisega?
  3. Milline on hetkeolukord – kas Viimsi Haldus on teise kallinemise 300 000 eurot Nordlin Ehitusele ära maksnud?
  4. Kui jah, siis millisel alusel seda tehti?
  5. Kui mitte, kas siis seda on kavas teha?
  6. Lähtudes 14.12.2021 toimunud volikogu istungil öeldust, et Artiumi ehituseelarve ühegi numbri osas saladust ei ole, palun esitage Viimsi vallavolikogule esimese kallinemise (319 000 eurot) ja teise kallinemise (300 000 eurot) osas kõik dokumendid, mille alusel nimetatud väljamakseid kaaluti ja otsustati.

Dokumentidest soovime tutvuda järgmistega:

a) lisatööde puhul – lisatööd ja kalkulatsioonid, koos asjasse puutuva projektdokumentatsiooniga;

b) muudatustööde puhul – kalkulatsioonid koos asjasse puutuva projektdokumentatsiooniga;

c) üldise hindade kallinemise puhul – hindade kallinemist põhjendavad kalkulatsioonid.

Vastuseid arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.“

Loe samal teemal:

Artiumi ehitajale makstakse taas 300 000 eurot lisaks?”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: