Revisjonikomisjon Rohuneeme väikesadama hoonestusõigusest ja aeroglisserist

Viimsi volikogu 15. novembri istungil ei kinnitatud volikogu revisjonikomisjoni akti nr. 1/2022.

Akt keskendus Rohuneemes Sadama tee 11 ja 11a asuva väikesadama arendusele ning aeroglisseri, mille soetamist Viimsi vald toetas 6000 euroga, sihipärase kasutamise ning tekitatava müra probleemistikule.

Revisjonikomisjoni akti kokkuvõttes tehakse vallavalitsusele alljärgnevad ettepanekud:

  1. Võtta kontrollimise materjalid teadmiseks.
  2. Viimsi Vallavalitsuses viivitamata juurutada hoonestusõiguselepingute järelevalvesüsteem hiljemalt 01.01.2023.a ja vallavanemal esitada ülevaade sellest Viimsi Vallavolikogule.
  3. Ettepanek analüüsida 27.09.2012.a sõlmitud hoonestusõiguse lepingut ja 30.08.2017.a sõlmitud halduslepingut ja nende täitmist. Vajadusel kaaluda lepingute lõpetamist ning avaliku konkurssi välja kuulutamist Rohuneeme väikesadama detailplaneeringu elluviimiseks ja/või analüüsida Rohuneeme väikesadama riigi valdusesse andmist.
  4. Vallavalitsusel selgitada välja Aeroglisseri kasutamise tingimused (sh kasutamise sagedus, väljavõte Aeroglisseri töötundidest), mürareostuse olemasolu ja selle vältimise võimalused.
  5. Revisjonikomisjonil saata Riigi Tugiteenuste Keskusele päring, kas Aeroglisserit on kasutatud sihipäraselt.
  6. Vallavalitsusel anda revisjonikomisjonile ülevaade Viimsi valla toetusega Aeroglisseri soetamise tingimustest ja käitamise eesmärkidest.

Täies mahus on revisjonikomisjoni aktiga võimalik tutvuda SIIN.

Viimsi abivallavanem Alar Mik, kelle erinevaid otsuseid revisjoniakt käsitles, tegi ettepaneku see revisjonikomisjoni tagasi saata. Miku ettepaneku poolt hääletas 8 kohal olnud võimuliidu esindajat ning vastu hääletas 7 volikogu opositsiooni esindajat.

Tunnuspilt: Rohuneeme väikesadam.

Loe samal teemal:

Opositsioon soovib vastuseid teemadel, millest Viimsi Teataja ei kirjuta” 

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: