Kohtuvaidlus Sõjamuuseumi rasketehnika angaari esiste ehitustööde üle

Viimsi vald on juba tasunud 7500 eurot kohtukulude katteks ning vallale on esitatud ligi 86 tuhande eurone kahjunõue.

Möödunud suvel rekonstrueeriti Viimsi vallavalitsuse tellimusel Vehema tee. Ehitustööde käigus muudeti Vehema tee 1a asuva Eesti Sõjamuuseumi rasktehnika angaari esist teeprofiili.  Uus lahendus paraku ei võimalda enam angaari uksest rasketehnikaga ei sisse ega välja sõita. Samuti jäeti esmalt freespuruga katmata jalakäijate mahakäik, mis viib parklast angaari ukseni.

Angaari rendib Sõjamuuseumile OÜ Eesti Seeme. Tänavu juulis saatis ettevõtet esindav advokaat Leho Pihkva Viimsi vallavalitsusele nõude jõustunud kohtuotsuse täitmiseks. Nimelt tunnistas Tallinna Ringkonnakohus õigusvastaseks Vehema tee ümberehituse aluseks oleva ehitusloa ja tühistas tee ümberehitusele antud kasutusloa.  Ühtlasi mõisteti Viimis vallalt välja Eesti Seeme kasuks menetluskulud summas 7500 eurot.

Leho Pihkva kirjutas, et kasutusloa andmise menetluses peab Viimsi vald otsustama, kas ehitada Vehema tee ümber selliselt, et kaebajale tagatakse autoga juurdepääs tema kinnistule.  Või kaaluma kaebajale negatiivsete tagajärgede hüvitamist muul viisil, mis sisuliselt tähendab kaebajale kahju hüvitamist.

OÜ Eesti Seeme on kohtulikult esitanud Viimsi vallale kahjunõude summas 85 852 eurot.

Lisaks on Eesti Seeme korduvalt nõudnud, et Viimsi vald likvideeriks ohu jalakäijatele, mis on tekitatud tema kinnistul ilma maaomaniku loata ja õigusvastase ehitusloa alusel tehtud ümberehitusega.

Augusti keskpaigas teatas Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik, et  vald on tasunud Eesti Seemnele menetluskukud summas 7500 eurot. Lisaks kinnitas Mik, et jalakäijate mahakäik on freespuruga kaetud.

Fotol on Vehema tee 1a esine tänavu augusti keskpaigas.

Viimsi Uudised

 

Jaga: