Kui palju makstakse tänavuste jõulude eel vallavalitsuse töötajatele tulemustasusid?

Vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) määras 2022. aasta detsembris oma käskkirjaga 80-le vallavalitsuse töötajale tulemustasud kogusummas üle 141 tuhande euro.

 

Toonased jõulueelsed väljamaksed panid Kogukondade Viimsi esindajaid volikogus nüüd vallavanemalt küsima, et kui palju on kavas maksta tänavuse aasta lõpus vallavalitsuse töötajatele preemiaid (ametlikult: tulemustasusid)?

Kuigi vastav arupärimine suunati Illar Lemettile, vastas sellele kirjalikult vallavanema ülesannetes olnud abivallavanem Katrin Markii.

„Preemiate maksmist teenistujatele kavas ei ole, küll on aga kavas maksta tulemustasu. Praegu hinnatakse iga teenistuja individuaalset panust seatud eesmärkide saaavutamisel. Vastavalt sellele kujuneb ka tulemustasudeks makstav summa.”

Selgituseks lisas Markii ilma konkreetseid summasid nimetamata:

“Vastavalt volikogu määrusele „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ võib vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele maksta tulemuspalka ja preemiat ilma volikogu täiendava sellekohase otsuseta juhul, kui teenistujatele nimetatud tasude maksmise aluseks on valla ametiasutuse kollektiivsed tulemused ja teenistujatele makstakse tulemuspalka võrdsetel alustel.”

Viimsi Uudiste toimetus selgitab viimsialste maksumaksjate huvides uue aasta alguseks välja, keda ja milliste summadega tänavuste jõulude eel Nelgi teel rõõmustatakse.

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Jõulukuul said 80 vallavalitsuse töötajat tulemustasu kogusummas 141 111 eurot”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: