Kogukondade Viimsi soovib jätkuvalt vallajuhtide esindustasude kaotamist

Kogukondade Viimsi esindajad volikogus Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull esitasid 12. detsembri volikogu päevakorda määruse eelnõu vallavalitsuse liikmete esindustasude kaotamiseks.

 

Analoogse eelnõu esitasid Kogukondade Viimsi esindajad viimati volikogule arutamiseks tänavu septembris. Siis lükati see võimuliidu häälteenamusega tagasi.

Uuendatud eelnõu seletuskirjas öeldakse järgmist:

„Viimsi vallavalitsuse liikmetele makstakse käesoleval ajal iga kuu esindustasusid järgmistes summades:

  • vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond): esindustasu 1022 eurot ja 43 senti;
  • abivallavanem Alar Mik (Reformierakond): esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Marju Aolaid (Isamaa): esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Katrin Markii: esindustasu 869 eurot ja 6 senti;
  • abivallavanem Nikolai Bentsler (Eesti 200): esindustasu 869 eurot ja 6 senti.

Viimsi vallavalitsuse liikmete palgad ja esindustasud on seotud kõrgemate riigiametnike palgaindeksiga. Ajal, mil riigi tasandil tegeletakse teenistujate palkade kärpimisega, tuleks kõrgepalgalistel Viimsi vallavalitsuse liikmetel jätta ära küsitava sisuga esindustasud.

Viimsi vallavanema palk on täna 5823 eurot kuus ja abivallavanemate palgad on 4949 eurot kuus.

Nende väheste esindusfunktsioonide täitmiseks, mis on vallavalitsuse töös hädavajalikud, piisab kõrgepalgalistel vallavalitsuse liikmetel oma töötasudest. Isiklike esinduskulude katmine, mida iganes nende all ka ei mõelda – riietus, kohv, shampus vmt –  toimugu palgast nagu absoluutne enamus seaduskuulekatest kodanikest seda teeb. Viimsi maksumaksjate poolt vallavalitsuse liikmetele makstav põhipalk võimaldab seda.

Eelnõu näeb ette, et Viimsi vallavanema ja palgaliste vallavalitsuse liikmete isikliku sõiduauto tööülesanneteks kasutamise ja tööalaste sõidukulude kompenseerimine toimub alates 1. jaanuarist 2024 vastavalt seadusandluses sätestatud korrale, võrdsustades Viimsi vallavalitsuse liikmed ka selles teiste kohalike omavalitsuste juhtidega.

Loodame, et Viimsi võimukoalitsioon suhtub säästlikult maksumaksjate raha kasutamisse ning toetab kokkuhoidu ka valla juhtimise tasandil.”

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Kopsakate esindustasude maksmine vallajuhtidele jätkub”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: