Lauri Betlem: soovime kaaluda reisirongi perspektiivi Ülemiste-Maardu-Muuga-Randvere-Miiduranna suunal

Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem kommenteeris Viimsi Uudiste palvel Tallinna ringraudtee tulevikuvisioone.

Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks pöördus 2022. aasta suvel Rahandusministeeriumi poole MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Tallinna ringraudtee kavandamise peamine eesmärk on luua võimalus Paldiski suunaliste kaubavedude ümbersuunamiseks Tallinna kesklinnast ning Ülemiste rahvusvahelisest Rail Baltica reisiterminalist. Samuti soovitakse võimaldada uusi ühistranspordiühendusi Ülemiste-Paldiski suunal.

Käesoleva aasta jaanuarikuus pöördus Rahandusministeerium tagasiside ja ettepanekute kogumiseks kõigi osapoolte poole, kes on Tallinna ringraudtee eriplaneeringuga seotud. Sellest tulenevalt esitas oma ettepanekud ka Elron, kelle põhitegevusalaks on rongireisiliikluse korraldamine Eesti avalikul raudteel.

„Tegime Elronis eelmisel aastal läbi mõtteharjutuse, kuidas saaks potentsiaalselt juba olemasolevaid koridore maksimaalselt ära kasutades eelkõige just linnalähedast reisiliiklust arendada. Tallinnast kirdesse jääval suunal täna reisirongiliiklust ei toimu, küll aga on seal juba olemasolev raudteekoridor, mida on kasutatud kaubarongiliikluseks. Meie ettepanek Rahandusministeeriumile oli, et omavalitsuste vastava huvi korral kaasataks eriplaneeringu asukoha eelvalikusse ka Maardu linn ja Viimsi vald eesmärgiga, kaaluda reisirongiühenduse loomise perspektiivi Ülemiste-Maardu-Muuga-Randvere-Miiduranna(Viimsi) suunal,“ selgitas Betlem.

 

„Linnalähiliikluses oleks võimalik tulevikus kasutada tänasest erinevat veeremit. Näiteks rongitootja Stadler tooteperes on Citylink tram-train kontseptsioon – kuni 100km/h sõitev kergrong, mis ongi mõeldud ühenduste loomiseks kesklinna ja eeslinnade vahel. Rong on kahesüsteemne, võimaldades sõita nii elektritoitel kui ka akudelt. Nii nagu ka oma ettepanekutes välja tõime, siis kõikide potentsiaalsete uute ühistranspordiliinide arendamise aluseks peaks olema põhjaliku liikuvusanalüüsi teostamine. Samuti oleks vaja hinnata vajalikke investeeringuid ning potentsiaalseid ühenduskiiruseid, et hinnata mainitud liinide konkurentsivõimet isikliku auto kasutamisega,“ lisas Lauri Betlem.

Kuidas ja mis ajaperspektiivis Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamisega edasi liigutakse ei ole Elronile veel teada.

Elroni taotlusega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi dokumendiregistris.

Tunnuspilt: pexels.com

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: