Lauri Hussar: teen ettepaneku, et ametist lahkuks hoopis Laine Randjärv

Haabneeme Koolis õppivate laste isa, viimsilane Lauri Hussar tegi täna õhtul Viimsilaste suletud Facebooki grupis alljärgneva postituse:

„Viimsi vald on suutnud õhata teise pommi juba järgmises valla koolis, vallandades Haabneeme kooli direktori Sirje Toomla. Ettekäändeks tuuakse koolis aset leidnud väärkohtlemise juhtumid ja see, et kooli direktor ei ole sellest valda õigeaegselt teavitanud. Koolidirektor on oma selgituses öelnud, et tegi lapsi väärkohelnud õpetajale hoiatuse, misjärel ta õpetaja ka vallandas. Täna on Sirje Toomlal kooli õpetajate ja lapsevanemate tugev toetus. Sellegipoolest ei takistanud see valda direktorit vallandamast. Märkimisväärne on ka see, et kuriteoteate politseile on teinud vald, mitte kool või lapsevanemad. Vallavanem Laine Randjärv on öelnud, et turvalise õppe- töökeskkonna tagamine koolis on valla absoluutne prioriteet ja see on ka põhjus, miks direktor vallandatakse. Jutt turvalisest töökeskkonnast ei lähe kuidagi kokku sellega, et valla tegevuse tulemusena on Haabneeme kool totaalselt ülerahvastatud ehk projekteeritud 500 õpilase asemel õpib koolis 670 õpilast. Koolitunnid toimuvad täna juba ka sööklas. Koolipere korduvatele ruumikitsikusega kaasnevatele probleemidele tähelepanu juhtimisele otsustas vald reageerida koolidirektorist vabanemisega. Kas see jääbki nii? Teen ettepaneku, et ametist lahkuks hoopis Laine Randjärv.“

Viimsi Uudised

Jaga: