Lemetti ei soovi anda selgeid vastuseid oma kõrge palga ning esindustasu kärpimise teemal

Viimsi volikogu liige Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) esitas vallavanem Illar Lemettile arupärimise seoses viimase ebaproportsionaalselt kõrge palga ning põhjendamata esindustasu kärpimise võimalustega.

Esmalt toome ära Ivo Rulli arupärimise teksti:

 

„Reformierakonda kuuluv rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus on riigi tasandil algatanud ulatusliku kärbete plaani, mis muuhulgas puudutab ka suure osa tippametnike palkasid ja boonuseid.

Teie olete Reformierakonna liige ning praegu Eesti omavalitsusjuhtide palgaedetabelis 2. kohal, teenides iga kuu 4737 eurot põhipalka, millele lisandub 947 eurot esindustasu.

Eelnevast lähtuvalt on mul Teile järgmised küsimused:

  1. Kas peate adekvaatseks, et Viimsi vallavanema palk on suurem kui näiteks Tartu või Narva linnapea palk?
  2. Kas olete vallavanemana valmis esitama volikogule ettepaneku muuta senist Viimsi vallajuhtide palgasüsteemi, sidudes selle lahti kõrgemate riigiamenike palgaindeksist, mis on taganud vallajuhtide iga-aastase automaatse palgatõusu?
  3. Milline on Teie 947-eurose esindustasu kulutamise strktuur (osakaalud protsentides autokuludele, kulud esinduslikule riietusele, kulud esinduslikule elustiilile jmt)?
  4. Kas Te Reformierakonna liikmena ei pea õigeks alanud eelarvekärbete kontekstis looduda oma esindustasust?“

Ning Illar Lemetti vastus:

„Olete esitanud arupärimise Viimsi vallajuhtide palgataseme ja esinduskuludega seonduvalt. Kõigepealt soovin märkida, et erinevalt riigist ei ole Viimsi vallavalitsus elanud eelnevatel aastatel üle jõu. Konservatiivne eelarvepoliitika on hoidnud Viimsi valla finantsiliselt heal järjel. Laene on võetud investeeringute tegemiseks, mitte igapäevakulude katteks ja investeeringud on suunaga tulevikku. Näiteks on võetud laenu järgmisel aastal avatava kultuuri – ja hariduskeskuse Artium ehituseks. Aasta tagasi oli Viimsi ilmselt ainuke omavalitsus Eestis, mis vähendas vallavalitsuse tegevuskulusid ja palgafondi, muuhulgas vähendati vallavanema ja abivallavanemate töötasusid. Eeltoodust tulenevalt ei pea Viimsi vallavalitsus tegelema erakorraliste eelarvekärbete tegemisega.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19 kohaselt on vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste “määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine volikogu pädevuses.

Nagu Teile juba ka ühes varasemas arupärimises vastasin, on esinduskuludeks kasutatav summa tegelikult tulumaksu võrra väiksem. Esinduskulude maksmise seaduslikuks aluseks on Viimsi Vallavolikogu 09. oktoobri 2014 määrus nr 17 „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine. Nimetatud määrusega ei ole kehtestatud kontrolli esindustasude kasutamise osas. Samas toimub esinduskulude arvelt näiteks ametisõitudeks tehtavate kulude katmine, sest ametiautot vallavanemal ei ole.”

Loe samal teemal:

Illar Lemetti hõivas Äripäeva omavalitsusjuhtide palkade TOPis 2. koha”

Viimsi Uudised

Jaga: