Mihkel Härm: Elektrilevi võrgutasu on 11,7% väiksem kui Imatra Elektril

Kuna uudis Imatra Elektri omandamisest Elektrilevi poolt tekitas Viimsilaste Facebooki grupis erinevaid tõlgendusi võrgutasu tariifide teemal, pöördus Viimsi Uudised selgitavate küsimustega mõlema võrguettevõtte poole.

Järgnevalt avaldame Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härmi selgitused.

Hinnavõrdlus, et Elektrilevi võrgutasu on 11,7% väiksem kui Imatra Elektri oma, baseerub kogu võrguettevõtja teeninduspiirkonna keskmisel hinnal. Erinevates kliendi segmentides on hinnaerinevus tõesti erinev, aga meie väide baseerub keskmisel hinnal. Elektrilevi keskmine võrgutasu on tänasel päeval 3,046 s/kWh (senti kilovatt-tunni) kohta ja Imatral eelpool välja toodud protsendi võrra kallim.

Selgitades võrgutasu kujunemist:

Kõigi võrguettevõtjate võrgutasud kooskõlastab alati Konkurentsiamet. Võrgutasu kujuneb neljast peamisest kulukomponendist: investeeringud, sisseostetava võrguteenuse kulu, püsikulu (sh elektrivõrgu hooldus- ja remondikulud) ning elektrienergia kaoga seotud kulud.

Võrgutasusse on arvestatud ka reguleeritud kasum ehk põhjendatud tulukus investeeritud kapitalilt. Mõistliku kasumi arvutab Konkurentsiamet kõikidele võrguettevõtjatele ühetaolisena. Konkurentsiametiga koos vaadatakse kindla metoodika järgi võrgutasud regulaarselt üle, et tagada põhjendatud kulupõhine võrguteenuse hind. Võrgutasude ülevaatamine toimub kahe kuni kolmeaastase perioodi järgselt. Hinna korrigeerimisel arvestatakse kokkulepitud investeeringuid ning muutusi müügimahtudes, tarbijahinnaindeksis ja võrguettevõtja jaoks mittekontrollitavates kuludes.

Finantsplaanis näeme ette, et investeerime Imatra võrgu töökindluse kasvatamisse ning infosüsteemide parendamisse ca 70% aastas enam, kui seda varasemalt Imatra on teinud (1,3 mln => 1,9 mln €/aastas). Ka Viimsis.

Kõrgemad investeeringud on finantsplaanis arvestatud selge eesmärgina, kuna senine Imatra investeeringute tase ei olnud meie hinnangul piisavalt jätkusuutlik. Kindlasti aitavad investeeringud saavutada ka suuremat efektiivsust, eelkõige just infosüsteemide ühtlustamise vaates (kliendi infosüsteemid, võrgu juhtimine ning hoolduse ja investeeringute täpsem planeerimine).

Täpne hind, mida Imatra kliendid Elektrilevi all maksma hakkavad, pole täna veel selge. See selgub kui ettevõtted on ühendatud.

Tunnusfoto: Mihkel Härm (kuvatõmmis Elektrilevi veebist).

Loe samal teemal:

„Viimsi elektrivõrke hakkab opereerima Elektrilevi“

Viimsi Uudised

Jaga: