JUHTKIRI: Elektrilevi ei räägi võrgutasudest selgelt

Viimsi Uudiste toimetus analüüsis avalikest allikatest kättesaadavat infot Elektrilevi ja Imatra Elektri võrgutasude kohta.

Möödunud nädalal avalikustati uudis, et Elektrilevi ostab ka Viimsis jaotusvõrku omava Imatra Elektri. Vastavasisulises Elektrilevi pressiteates väideti, et praegu on selle ettevõtte võrgutasud 12 % odavamad kui Imatra Elektril. Viimsi Uudiste täpsustavate küsimuste peale kinnitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm kindlas kõneviisis ja ühemõtteliselt: Elektrilevi võrgutasu on 11,7% väiksem kui Imatra Elektri oma.

Tegelikkus osutub lähemal vaatlusel aga komplitseeritumaks. Suurele osale Imatra Elektri klientidest (peamiselt kodutarbijad ja väikeettevõtted) on praegu võrgutasud kuni 23 % võrra väiksemad kui Elektrilevil. Elektrilevi võrgutasud on omakorda väiksemad osale suurema elektritarbimisega klientidest. Seega on Elektrilevi jätnud era- ja äritarbijate tariife summeerides välja toomata, et just eraisikud saavad Imatra Elektrilt osta praegu energiat märkimisväärselt madalama võrgutasuga. Ja Viimsi võrgupiirkonnas moodustavad eratarbijad valdava enamuse.

Küsitavusi tekitab Elektrilevi juhatuse esimehe Mihkel Härmi väide, et “senine Imatra investeeringute tase ei olnud meie hinnangul piisavalt jätkusuutlik.“

Tegelikkuses on Imatra Elekter ja selle eelkäija Fortum Elekter teinud Viimsis märkimisväärseid investeeringuid just jaotusvõrgu varustuskindlusse. Mis lihtsalt öeldes näitab seda, kas suurema tormi korral jääb elekter enamikule majapidamisetele alles või tuleb tunde olla ilma.

Elektrivõrkude varustuskindluse mõõdikute kohta peab arvestust Konkurentsiamet alates 2005. aastast. Üheks peamiseks varustuskindluse mõõdikuks võib lugeda elektrikatkestuste keskmist aega tarbimiskoha kohta, minutites/aastas (SAIDI). SAIDI peegeldab näiteks tormidest põhjustatud elektririkete ajalist kestvust, aga samuti võrguettevõtja suutlikkust rikked kiirelt likvideerida. See näitaja oli aastatel 2015 – 2019 Imatra Elektril vahemikus 12 – 32 minutit aastas ning Elektrilevil 105 – 268 minutit aastas.

Seega on Elektrilevi keskmine klient olnud viidatud aastatel üle 8 korra kauem ilma elektrita kui Imatra Elektri klient.

Viimsi Uudised loodab, et kui Elektrilevi on viinud Imatra Elekrtri ostutehingu lõpule, siis hakatakse nii Viimsis toimuvast hinnakujundusest kui investeeringutest rääkima selgelt ning erinevate tarbijaterühmade erisusi välja tuues.

Tunnuspilt: pexels.com.

Loe samal teemal:

“Viimsi elektrivõrke hakkab opereerima Elektrilevi”

„Mihkel Härm: Elektrilevi võrgutasu on 11,7% väiksem kui Imatra Elektril“

Viimsi Uudised

Jaga: