Miks sügisesed puulehtede kotid jagatakse välja nii hilja?

Viimsi vallavalitsusest saavad end eelnevalt registreerinud vallakodanikud kuni 6 lehekotti kätte ajavahemikul 30. oktoobrist kuni 5. novembrini.

Täidetud lehekotid viiakse valla poolt tasuta elanike aedade juures ära 11. novembril.

Viimsi Uudised  päris valla  ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mikult,  kas lehekotte ei peaks jagama mitte novembri, vaid oktoobri alguses. Langeb ju enamus lehti puudelt oktoobris, mitte novembris (millal mõnel aastal on juba lumigi maas).

Alar Mik vastas, et senine praktika on näidanud, et kui kotid jaotada liiga varakult kätte, siis on need koristamise ajaks rebenenud. Sest neid täidetakse üle või on need pikema seismise korral avalikul maal tee ääres kahjustanud loomad või vandaalid.

Samuti tundsime huvi, kas kottide kättesaamisest kuni nende äraveoni jäävad vaid napid nädalapäevad pole mitte liiga lühike aeg elanike jaoks lehtede kokkuriisumiseks.

Mik oli seisukohal, et kindlasti pole see aeg lühikene, et lehtede äravedu valla poolt korraldada.

Fotol: Täidetud lehekotid ühes Viimsi majahoovis 2016. aasta sügisel äraveo ootel.

Viimsi Uudised

Jaga: