Millised kultuuriprojektid said vallalt toetust ning millised jäid ilma

Viimsi vallavolikogu kultuurikomisjoni 15. aprilli koosolekul otsustati muude küsimuste hulgas erinevate projektitoatluste rahastamist.

Viimsi valla tänavuses eelarves on kultuuriprojektide toetamiseks ette  nähtud  kogusumma 30 000 eurot. See summa jagatakse väljas neljas voorus, taotluste esitamise tähtajad on 5. jaanuar, 5. aprill, 5. juuni ja 5. oktoober.

Toetusi saab taotleda kultuuritegevuse, muinsuskaitse, usutegevuse ja rahvahariduse edendamiseks. Toetuse määramisel lähtutakse põhimõttest, et tegevused toimuvad üldreeglina Viimsi valla territooriumil, esindavad Viimsi valda või on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele. Kultuuritegevuse toetamiseks loetakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel. Toetusi ei eraldata ehitus- ja remondi- või renoveerimistöödeks, organisatsioonide halduskulude katmiseks või üksikisikule vara soetamiseks.

 Anname ülevaate tänavuste taotluste II vooru esitatud projektidest ning nende suhtes langetatud ostustest.

I taotlus

Viimsi oreli CD salvestamiseks Viimsi Püha Jaakobi kirikus, taotlus summas 3000 eurot. Taotleja koguduse organist.

Otsustati suunata taotlus täiendamiseks ning palutakse täpsustada, kuidas haakub antud projekt Viimsi kogukonnaga ja tuua välja, milleks CD-sid kasutakse ja kuidas levitatakse.

II taotlus  

Tänavu juunis Artiumis esitatava Olav Ehala muusikali „Buratino” lavastamise toetus, taotlus summas 5000 eurot. Taotleja Mittetulundusühing Muusikateatrikool.

Otsustati kiita projekti toetamine heaks. Toetust eraldatakse muu vaba aeg ja kultuur eelarves olevalt rahvakultuurikollektiividele ja harrastusteatritele mõeldud eelarverealt.

III taotlus

Eesti Koorijuhtide Naiskoori kontsertreisiks Londonisse tänavu aprillis, taotlus summas 508 eurot. Taotleja Viimsis tegutsev koorijuht.

Otsustati jätta taotlus rahuldamata, sest komisjoni hinnangul ei ole tegemist rahvusvahelise konkurssi või festivaliga.

IV taotlus

Viimsi Vabakoguduse 100. aastapäeva piduliku tähistamise toetuseks tänavu augustis, taotlus  summas 4000 eurot. Taotleja Viimsi Vabakogudus.

Otsustati toetada 1500 euroga, eeskätt Viimsi Vabakoguduse ajalugu käsitleva raamatu kirjastamiseks.

 V taotlus

20. juunil toimuva pööripäeva peo KÜLA TULEB KOKKU! toetuseks, taotlus summas 6221 eurot. Taotleja MTÜ Randvere Külaselts.

Otsustati jätta taotlus rahuldamata, kuna külaseltsidele eraldatakse tegevustoetust, mille eest on mõeldud küla jaanipeo kulusid katta.

 VI taotlus

Näitetrupi EKSPERIMENT osalemine rahvusvahelisel noorte teatrifestivalil InterTWINed 2024 Saksamaal tänavu septembris, taotlus summas 3500 eurot. Taotleja MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis.

Otsustati kiita projekti toetamine heaks. Toetust eraldatakse muu vaba aeg ja kultuur eelarves olevalt rahvakultuurikollektiividele ja harrastusteatritele mõeldud eelarverealt.

 VII taotlus

Koorimuusika kontserdi „Koorime lahti!” korraldamiseks tänavu maikuus Viimsi Artiumis, taotlus summas 736 eurot. Taotleja MTÜ Koorilaulusõbrad.

Otsustati jätta taotlus rahuldama kuna tegemist on ühekordse üritusega, mis leiab aset Viimsi Artiumis, kuid ei ole igapäevaselt Viimsi kogukonnaga seotud.

VIII taotlus

Merivälja 100. aastapäeva üritustesarja korraldamise toetuseks tänavu maist detsembrini, taotlus summas 3000 eurot. Taotleja Merivälja Selts.

Otsustati jätta taotlus rahuldamata, sest tegevus ei toimu Viimsi territooriumil ja tegevus ei ole suunatud Viimsi kogukonnale.

IX taotlus

Viimsi Hoovimängude korrlaldamiseks tänavu juunis, taotlus summas 1270. Taotleja Pärnamäe Külaselts.

Otsustati projekti toetada 500 euroga.

X taotlus

Projekt “Kunsti orienteerumine” tänavu juunist – augustini, taotlus summas 400 eurot. Taotleja Viimsi Kunstikooli õpilaste juhendaja.

Otsustati toetada 400 euroga.

XI taotlus

NARGENFESTIVAL 2024: Orelimaagia ja Kultuurisuvi Naissaarel tänavu juunis ja juulis, taotlus summas 5000 eurot. Taotleja Sihtasutus Lootsi Koda.

Otsustati kiita projekti toetamine heaks, kuid oluline on Viimsi valla kui suurtoetaja reklaamimine veebikeskkondades ja Omari küünis.

Tunnuspilt: kollaaž toetusi saanud projektide toimumispaikadest.

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: