Möödunud suvel kasutati Viimsi Pargi ja Reisi parklat 13-l korral

Ants Ermi ja Ivo Rulli esitasid arupärimise abivallavanem Margus Kruusmägile, saada teada valla rajatud parkimissüsteemi kasutamisaktiivsus.

Erm ja Rull viitasid 22. septembril esitatud arupärimises, et tänavu maikuus avati hilinemisega Lubja mäe jalamil olevas parklas Pargi ja Reisi süsteem. Arupärijad tõdesid, et möödunud suvel kasutasid seda parklat peamiselt vaid rulluisutajad oma treeninguteks ning autosid seisis seal üliharva. Ning soovisid abivallavanemalt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kui mitmel korral oli perioodil 1. juuni – 1. september 2020 Pargi ja Reisi parklas autosid pargitud?
  2. Kuidas prognoosite Pargi ja Reisi parkla kasutamisaktiivsust perioodil 1. september – 31. detsember 2020?

Margus Kruusmägilt 25. septembril laekunud vastus olid järgmine:

  1. AS Ridango piletimüügi süsteemi andmetel kasutati Viimsi Pargi ja Reisi parklat perioodil alates süsteemi ametlikust avamisest 18. mail kuni käesoelava aasta augustikuu lõpuni 13. korral.
  2. Varasemast eriolukorrast tingituna, kus ühistranspordi kasutajate arv drastiliselt vähenes, lisaks arvestades tänast COVID-19 viiruse levikut ja võimalikke uusi piiranguid, ei ole võimalik ega mõistlik ennustada Pargi ja Reisi parkla lähituleviku kasutatavust.

Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi loomisega on valla elanikele loodud täiendav võimalus jätta oma auto Viimsisse ning sõita Tallinna kesklinna ühistranspordiga. Nii on täna vallaelanikel võimalik valida, kas neile on mugavam kasutada Pirita Pargi ja Reisi süsteemi parklat, Ravi tee parklat või Hundi tee ja Randvere tee ristmiku piirkonnas asuvat Viimsi Pargi ja Reisi parklat. Inimeste liikumisharjumuste muutmine on pikaajaline protsess ning oluline on anda inimestele erinevaid valikuvõimalusi ja lahendusi.

Täiendavalt märgime, et Hundi tee 31 parklakompleks on rajatud perspektiiviga nii Vimka vabaajakeskuse teenindamiseks kui ka osaliselt „Pargi & Reisi“ parklaks, mis aitaks vähendada liikluskoormust ja suurendada liiklusturvalisust Haabneeme alevikus. Seejuures moodustab Pargi ja Reisi parkla osa kogu multifunktsionaalsest parklakompleksist viiendiku.

Täna on parklas võimalik parkida Vimka vaba-ajakeskuse klienditel, Pargi ja reisi süsteemi kasutajatel, Hundi tee piirkonna elanike külalistel, suursündmustel osalejatel, bussidel, turismigruppidel ja paljudel teistel piirkonda tulijatel. On näha, et parkla on muutumas aina populaarsemaks, samuti annab parklakompleks vallale suurema paindlikkuse erinevate suurürituste korraldamiseks ning sellega kaasnevate parkimisprobleemide vältimiseks.

Loe samal teemal:

„LUGEJAKIRI ja VIDEO: ehitati Pargi ja Reisi parklat, välja tuli rulluisuplats“

Viimsi Uudised

 

Jaga: