Naissaare arengukavas võetakse suund ökosaareks kujunemisele

Viimsis Uudised pöördus aastavahetuse puhul Viimsi küla- ja saarevanemate poole kahe küsimusega.

Täna avaldame Naissaare saarevanem Toomas Luhaääre vastused.

Mis olid 2019. aastal kõige olulisemad arengud Naissaare elus?

Esiteks alustas MTÜ Naissaarlaste Kogukond  saare  arengukava  koostamist.  Kaaluti läbi mitmed võimalikud arengusuunad.  Üksmeelselt eelistati tulevikku ökosaarena.  Selle stsenaariumi järgi juhib saare arengut kogukond, kes eelistab loodussäästlikku elukeskkonda. Riigi ja valla ülesanne on seda jätkuvalt toetada.

Teiseks sõlmis MTÜ Naissaarlaste Kogukond Veeteede Ametiga tuletorni üürilepingu ning seejärel avasime mitu  aastat suletud torni külastajatele.

Oluline oli Naissaare sadama muuli kapitaalremondi lõpetamine. Samuti raudtee remondi jätkumine ja rongiliikluse taastamine Männikuküla ja sadama vahel.

Millised on Naissaare planeeritud põhisündmused 2020. aastal?

Alanud aastal seisab ees saare arengukava vastuvõtmine.

Toimub põhja-lõunasuunalise tee kapitaalremont. Korrastada tuleb ka teede omandisuhted. Naissaare teed peavad olema Viimsi valla kasutuses valla ja RMK vahel sõlmitud asjaõiguslepingu alusel. Teeremondi eeltingimuseks on kruusakarjääri avamine saarel.

Jätkub Nargenfestival, millele lisandub  uute kultuuriürituste korraldamine. Avame mälestusmärgi neile, kes on  võõrvõimude survel olnud aegade jooksul sunnitud saarelt lahkuma.

Tänavu avame ka Naissaare veebilehe.

Foto: Toomas Luhaääre foto haalamispoi ankru toimetamisest Naissaarele.

Loe samal teemal: Tõnu Kaljuste: Naissaarest võiks kujuneda rahvusvaheliste tavadega looduspark

Viimsi Uudised

Jaga: