Palo ja Kotka susserdamine heidab varju Lemetti vallavanemaks valimisele

Viimsi volikogu 14. jaanuari istungil toimus nii volikogu aseesimehe Urve Palo kui volikogu esimehe Taavi Kotka poolt vallavanema valimisprotseduuri rikkumine.

Vallavanemaks seati üles vaid üks kandidaat – Illar Lemetti. Vallavanema valimiste läbiviimiseks moodustati 3-liikmeline valimiskomisjon koosseisus Tanel Einaste, Oliver Liidemann ja Raimo Tann.

Viimsi vallavanema valimised on vastavalt põhimäärusele salajased. Salajasuse tagamiseks on volikogu saalis kardinatega hääletuskabiin, kus volikogu liikmed saavad eelnevalt allkirja vastu saadud hääletussedelile kirjutada oma valiku. Pärast valiku tegemist murtakse sedel kokku ning enne valimiskasti laskmist tembeldab selle valimiskomisjoni liige.

Kuna sedapuhku oli üles seatud vaid üks kandidaat, jättis valimiskomisjon hääletuskabiini seinale kirjutamata kandidaadi numbri.

Kogenud volikogu liikmed teadsid sellegipoolest, et oma poolthääle andmiseks tuleb valimissedelil olevasse ruutu kirjutada number 1. Kõikide muude sümbolite (näiteks risti, mõne tähe või nime vms) sedelile kirjutamine tähendaks rikutud valimissedelit ning sisuliselt vastuhäält esitatud vallavanema kandidaadile.

Kui järjekord valimiskabiini siseneda jõudis Urve Paloni, viibis ta seal esmalt ebatavaliselt kaua. Kabiinist väljudes küsis Palo Tannilt, kas sedelile oleks pidanud kirjutama numbri ning viimane vastas jaatavalt. Siis näitas Palo oma sedelit Tannile, millepeale too kutsus valimiskasti juurde volikogu istungit protokollinud Liina Mugu ja näitas talle oma avatud valimissedelit. Mugu kutsus omakorda Palo sedelit vaatama vallasekretär Helen Rivese.

Selle peale esitas volikogu liige Ivo Rull protesti, juhtides tähelepanu et tegemist pole hetkel enam salajase hääletamisega.

Palo ütles, et ta sodis oma sedeli kogemata ära. Rull möönis, et protseduur on rikutud ning tegi volikogu esimees Taavi Kotkale ettepaneku alustada salajast hääletamist uuesti. Kotka ütles, et pandagu sedel valimiskasti ning jätkame valimiprotseduuri. Vallasekretär Rives selgitas, et on hääletaja vaba tahe, kas ta läheb hääletuskabiini või täidab sedeli kusagil mujal.

Samal ajal on videost kuulda, kuidas volikogu liige Aivar Sõerd ütleb laua taga istudes kellelegi, et tegelikult oleks pidanud protseduuri kordama.

Kui hääletuskord jõudis Ivo Rullini, luges ta ette Viimsi põhimääruse § 37 (4): „Volikogu liikmele peab olema tagatud võimalus täita hääletamissedel hääletamiskabiinis või muul viisil, mis tagab hääletamise salajasuse.“ Rull ütles, et kuna hääletamise salajasust on rikutud, siis tema selles farsis ei osale ning jättis hääletamata.

Videosalvestusest on kuulda, kuidas Palo ütleb Kotkale, et „sai natuke show’d ka.“

Huvilistel on võimalik 14. jaanuari vallavolikogu istungi videosalvetust täismahus vaadata SIIT.

Urve Palo ja Taavi Kotka susserdamist protseduurireeglitega on võimalik vaadata alates 1 tunni ja 7 minuti möödumisest.

Foto: kuvatõmmis 14. jaanuari volikogu istungi „salajasest“ hääletamisest, kus Urve Palo demonstreerib oma valimissedelit ühes valimiseelistusega nii volikogu liikmetele kui ajakirjanikele.

Viimsi Uudised

Jaga: