Viimsi Kooli lapsevanemad nõuavad vallavalitsuselt töörahu taastamist

Viimsi Kooli lapsevanemad algatasid 23. jaanuaril petitsiooni, milles soovitakse Viimsi vallavalitsuselt kiireid samme koolis töörahu ning usalduse taastamiseks.

Petitsioonis osundatakse, et kooli direktor Aime Niidase enesekeskne juhtimisstiil on koolis tekitanud suure kaadrivoolavuse. Viidatakse, et tekkinud juhtimiskriis mõjutab negatiivselt õppetöö kvaliteeti ning kooli lõpetajate taset.

„Tänane kriis ei puuduta mitte ainult õpetajaid vaid kogu koolipere, kus ebakindluse all kannatavad ka nii õpilased kui lapsevanemad, kellel puudub teadmine tegelikust olukorrast koolis,“ öeldakse petitsioonis.

Petitsiooni koostajad ja sellele allakirjutanud soovivad, et Viimsi vallavalitsus „astuks kiiremas korras otsustava sammu tagamaks Viimsi Kooli töörahu ja lahendada koolijuhi ebapädeva juhtimise tulemusena tekkinud olukord.“

Petitsiooni avalikustamise esimesel päeval on see kogunud üle 100 allkirja.

Petitsiooniga saab tutvuda ning seda allkirjaga toetada SIIN.

Loe samal teemal: „Viimsi Kooli sisepinged taas Õhtulehe veergudel“

Viimsi Uudised

Jaga: