Prangli Saarte Seltsil probleemid 62 tuhande euro kulutamise kohta aruande esitamisega

Prangli Saarte Seltsi juhivad saarel elavad Kahrode suguseltsi meesliikmed – Valdur, Vambola, Erki ja Vahur.

Selts on saanud aastate jooksul vabatahtliku merepäästega tegelemiseks Viimsi vallalt märkimisväärseid toetussummasid. Nende rahade eest on ostetud seltsile näiteks 47 500 euro eest päästepaadi komplekt (2015) ning 110 000 euro eest hõljuk (2019).

Tänavu 12. jaanuaril saatis seltsi juhatuse liige Vambola Kahro abivallavanem Alar Mikule järgmise seletuskirja:

„Tulenevalt Prangli Saarte Seltsi juhatuse liikme Valdur Kahro ja Teie vahelisest kohtumisest 10.01.2022.a. Viimsi vallavalitsuses teemal, 19.02.2021 Käsunduslepingu Lepingu Lisa 1vormikohase aruande Lepingu täitmise kohta esitamisest tähtajaks 15. jaanuar 2022. aastal, teavitas juhatuse liige Teid, et seoses minu elektroonilise andmekandja purunemisega detsembris 2021.a. pole eelpoolnimetatud tähtajaks aruandluse esitamise kohustust võimalik täita, sest andmete taastamisega läheb teenusepakkuja sõnul aega kuni kuus kuud seoses varuosade puudumisega kohapeal ja varuosade pikkade tellimistähtaegadega. Palume mõistvat suhtumist.”

Sellele seletuskirjale on abivallavanem Mik omalt poolt vastanud Vambola ja Valdur Karole adresseeritud pikema kirjaga, millest toome ära antud kaasuse puhul olulisemad lõigud:

“Oleme kätte saanud ka Teie poolt raamatupidamisele saadetud dokumendi, millega esitlete toetussumma jagunemist teatud kululiikide kaupa. Paraku esitatud dokument ei sisalda midagi peale väidetava summa ja kululiigi. Kulud ei ole dokumentaalselt tõendatud ja neid ei saa sellisel kujul heaks kiita.”

“Toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks, hoolimata kaasusest katki läinud teabekandjaga, on igal juhul vajalik esitada iga väljamineku kohta vähemalt maksekorralduse koopiad. Need on iga hetk alla laetavad pangaväljavõtted, mis ei sõltu telefoni vm teabekandja katki minemisest ja mis näitavad, kellele vastavates summades ülekanded on tehtud, mis kuupäeval need on tehtud, mis selgitusega on ülekanne tehtud ja et need on tehtud Prangli Saarte Seltsi arvelduskontolt.”

“Kuna taotlete ka uut toetust palume kirjeldada meetmeid, mida selts on ette võtnud või juba teostamas edaspidi selliste juhtumite ära hoidmiseks, et tagada dokumentide turvalisus ja säilimine. Ei saa lubada, et jätkuks olukord, kus olulised andmed säilitatakse ühel ainsal teabekandjal ei varundata koopiaid ega säilitata turvaliselt taasesitatavas vormis.“

„Viimsi vald on Prangli Saarte Seltsile andnud kasutada 62 000 eurot ning kindlasti seega mõistate sellele vastavat aruandluse vajadust iga tegevuse ja kulutuse sihipärasuse hindamiseks.“

Tunnusfoto: kuvatõmmis Prangli Saarte Seltsi Facebookist.

Viimsi Uudised

Jaga: