SUUR LUGU: volikogus toimus debatt rahvahääletusest ja kaasamisest

Viimsi vallavolikogu 18. jaanuari e-istungil arutati Kogukondade Viimsi esitatud eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks.

Eelnõu esitajad soovisid, et möödunud aastal Vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuurikonkursil auhinnatud kuus tööd pandaks rahvahääletusele. Rõhutades, et rahvahääletus võimaldaks viimsilasi kaasata kogukonnale olulise otsuse langetamisse ning annaks otsustajatele väärtuslikku infot võidutööde suhtes kujunenud avaliku arvamuse kohta.

Esitame toimetatud ja lühendatud ülevaate volikogus toimunud debatist.

Ivo Rull: Lugupeetud volikogu esimees, head kolleegid. Meie tänane istung pole pehmelt öeldes olnud väga kaasav. Nüüd oleme koos Ants Ermi ja Tanel Ojanguga tulnud siia ettepanekuga, mis kaasaks Viimsi kogukonda selle kõige laiemas mõttes. Väga loodan, et tulete selle ettepanekuga sisuliselt ja kaasavalt siin kaasa. Et saate aru –  see oleks hea lahendus tänasele uuele võimuliidule, kus istuvad ka Antoon Hubert Van Rens, Pille Petersoo, Lauri Hussar ja Atso Matsalu. Kes peavad hakkama nüüd viimsilastele seletama, et see konkurss mis tehti praktiliselt poolsalaja (Viimsi Teatajas avaldati vaid pisike veeru-uudis), oli justkui hea. Samal ajal olete, head kolleegid, kursis Facebooki grupis Viimsilased võidutöö aadressil tekkinud avalikkuse reaktsiooniga – julgen seda nimetada pehmemat sorti tormiks. Nii tugevat kriitikat pole ka Reformierakond oma varasemate asjade eest Viimsilastes saanud. Saate ju aru, et Vabaõhumuuseum pole viimsilastele mitte lihtsalt üks paik, vaid juba Kirovi-aegadest suure sümbolväärtusega koht. Muideks, sellest kohast räägime täna hiljem veel täpsemalt. Sest üllatus-üllatus, Vabaõhumuuseumi territooriumi omanikuks polegi Viimsi vald, vad hoopis äriühing – OÜ Viimsi Haldus.

Nagu on lugeda 13. jaanuari Viimsi vallavalitsuse protokollilisest otsusest, siis ütlevad seal neljas abivallavanem Nikolai Bentsler ja vallavanem Illar Lemetti üheselt, et SA Rannarahva Muuseum on iseseisev juriidiline isik. Ja võtavad hoiaku, et palun ärge tülitage antud konkursi küsimustega vallavalitsust.

Tegelikult on valla dokumendiregistrist näha, kuidas iga suurema ürituse korraldamiseks küsib (SA Rannarahva Muuseum juhataja) Janek Šafranovski vallavalitsuselt sihtostarbelisi toetusi. Neid on ka antud ja arvan et on antud enamasti väga õigete asjade eest.

Aga tuleme tagasi teema juurde, milleks on rahvalt arvamuse küsimine. Eksperdid on rääkinud. Žürii kuuest liikmest viis olid arhitektid ja üks oli vallavalitsuse spetsialist. Sellise olulise konkursi jaoks oli ilmselt žürii liiga kitsalt koostatud. Viimsi elab päris palju kunstnikke, kirjanikke, näitlejaid, arhitekte ja maastikuarhitekte – mitte kedagi neist kahjuks žürisse ei kaasatud.

Nüüd on kõik asjaosalised (nagu näiteks SA Rannarahva Muuseum nõukogu ja ka volikogu liikmed Aivar Sõerd ning Mari-Ann Kelam) ja ka neljas abivallavanem Nikolai Bentsler küsimuse ees – kuidas edasi? Täna ehk kuuleme Bentslerile esitatud arupärimise vastuses, mismoodi edasi kavatsetakse minna.*

Edasiliikumiseks on Kogukondade Viimsi välja pakkunud lahenduse, mis võiks kõikidele, kes on senini rääkinud kaasamisest ja tahavad ka edaspidi rääkida kaasamisest, ju sobida. Kuus võidutööd on ekspertide poolt välja valitud ja auhinnatud. Kuna võidutöö „Muu“ ei ole olnud viimsilastele väga meelepärane, siis nüüd on võimalik korraldada rahvaküsitlus. Oleme pakkunud, et see võiks olla hästi laiapõhjaline. Et võidutöid eksponeeritaks nii Viimsi raamatukogus kahe kuu vältel ning samal tutvustatakse neid põhjalikult ka Viimsi Teataja veebis ja paberväljaandes.

Vallavalitsus on oma 13. jaanuari otsuses väga demagoogiliselt viidanud, et rahvaalgatuse algatajad ise ka ütlevad, et see ei oleks siduv. Umbes et mis nalja teete ja tulete meile ette panema mittesiduva rahvahääletuse korraldamist. Justkui vallavalitsuses ei töötaks 4 – 5 juristi, kes kõik ju teavad, et seadus ei võimalda teha siduvaid rahvahääletusi.

Samamoodi võiksid ju ka Antoon Hubert Van Rens ja Lauri Hussar teada, et nende poliitiline tulevik sõltub ikkagi rahva arvamusest. Et kui saate näiteks sellelt mittesiduvalt rahvaküsitluselt tulemuse, et näiteks 60%-le viimsilastest võidutöö ei meeldi, ja ikka surute selle võidutöö sinna, siis Lauri Hussar Riigikokku ei saa ja Antoon Hubert Van Rens järgmine kord volikokku tagasi valitud ei saa..

Lauri Hussar: Vabandust, see kas Lauri Hussar saab Riigikokku, ei ole praegu selle ettepaneku teema.

Ivo Rull: Kohe lõpetan. Ettepanek võimuliidule on, et jätke jonn ja jätke viha ning tulge mõistlike ettepanekutega kaasa. Arutame, mõtleme. Teeme selle arutelu viimsilastel võimalikult avatuks, nagu te oma valijatele lubasite. Kaasame ja teeme rahvaküsitluse.

Lauri Hussar: Ütlen repliigi korras, et Nikolai Bentsler pole mitte neljas abivallavanem, vaid Viimsi abivallavanem. Oleme täpsed.

Ants Erm: Vabaõhumuusumi külastushoone võis ju välja valida väga kompetentne žürii ja võidutöö võib ju olla väga suur kunstiline väärtus. Aga see hoone tuleb ikkagi viimsilaste avalikus kasutuses maale ja seda hoonet jäävad viimsilased sajaks või enamaks aastaks vaatama. Antud hoonet ei saa vaadata iseseisva kunstilise objektina, seda lahendust peavad ka viimsilased aktsepteerima.

Mis puutub rahvaküsitluse siduvuse teemat, siis vallavalitsus jätkab oma tuntud headuses. Kui oleksime kirjutanud, et rahvahääletus peab olema siduv, siis oleks meile vastu kirjutatud, et te ei tunne seadust. Aga me saame ka ilma siduvuseta võtta arvesse rahva arvamust. Ka näiteks kaasava eelarve hääletus ei ole ju enne siduv kui vallavolikogu seda arvestades võtab vastu eelarve.

Kutsun üles korraldama rahvahääletus ning kustun seejärel üles volikogu hääletama ehituse alustamiseks selle projekti poolt, mis rahvahääletusel leiab kõige enam toetajaid.

Atso Matsalu: Mul on heameel, et Viimsi valda on lisandunud kaks uut arhitekti Ivo Rulli ja Ants Ermi näol. Kahjuks nad üllitavad Viimsi Uudistes ja Viimsilastes selgelt valeinfot Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi teemal. Tegelik seis on hoopis teistsugune. Mul on ettepanek, et viimsilastele tuleks kommunikeerida niipea kui võimalik õige info selle võidutöö kohta. Et kus ta õige planeering on, kus ta õige koht on, mis ta suurus on. Sest see esialgne kommunikatsioon mis välja läks, seda peab tõesti tunnistama ja isegi Ivo Rulliga nõus olema, et see oli vähe ebaõnnestunud. Arvan, et kiire ja viimane aeg on anda see uus info. Nii et sellega on see probleem ka lahendatud.

Antoon Hubert Van Rens: Mul on küsimus ja kommentaar ka. Konkursi on korraldanud Rannarahva Muuseum. Kui seda hakatakse planeerima ja ehitama, siis see nii ehk naa tuleb volikogu lauale. Kas ettepaneku tegijad ei leia, et korraldada juba nüüd rahvaküsitlus, pole natuke liiga vara?

Ivo Rull: Ei ole vara. Konkursi võidutööde avalikustamine toimus novembri lõpus. Täna oleme peagi jaanuari lõpus. Vahepeal pole ju tegelikult seda olulist informatsiooni juurde antud – et mis on selle hoone mahud, kus ta täpselt asub jne. Ants Erm on seda infot väga visalt küsinud Janek Šafranovskilt ning täna küsime koos Ants Ermi ja Tanel Ojanguga seda infot ka Nikolai Bentslerilt. Antud infot on senini jagatud minimaalses mahus. Arusaadav, et tegemist on eelmise vallavalituse tekitatud probleemiga, aga vallavanem on ju jätkuvalt sama – Illar Lemetti. Ka Janek Šafranovski jätkab sihtasutuse juhina. Välja on vahetatud sihtasutuse nõukogu liikmed, mille puhul juba viitasin, et see on selgelt koalitsiooni kontrolli all olev organ.

Just nüüd on mõistlik ära kasutada see aeg rahvaküsitluseks, mil pole veel midagi lukku pandud. Pole veel tehtud projekteerimishanget. Seega saab vältida olukorda, kus näiteks Habneeme üldplaneeringu eskiisi teinud Hendrikson & Ko-le öeldakse leping üles ja makstakse selle eest leppetrahvi. Just praegu oleks aeg teemat arutada, see ei maksa eriti palju. Mõistlik on üheksa korda mõõta ja üks korda lõigata. Võimuliitlased on kogu tänase istungi teinud Kogukondade Viimsile isklikke rünnakuid ja demagoogilis märkusi ning kõik meie head ettepanekud eelarvesse maha hääletanud. Aga selles küsimuses võiksime siiski teha koostööd. Peaksime ühiselt mõtlema, kuidas saaksime selle hoone sinna sajaks aastaks püstitatud nõnda, et arhitektid on rahul, et Viimsi kogukond on rahul, et võimuliit ja opositsioon on samuti rahul.  Kas me ei võiks niimoodi edasi minna?!

Annika Vaikla: Rannarahva muuseumi külastushoone on väga vajalik. Tunnustan Rannarahva Muuseumi juhti Janek Šafranovskit, et ta on hakanud selle ideega edasi minema. Selle konkursi korraldas Arhitektide Liit ja selle tulemusel auhinnatuid töid me enam avalikkusel hinnata ei saa lasta. See ei ole juriidiliselt korrektne. Tänavuses eelrves pole selle hoone ehitamiseks raha eraldatud. Nagunii tuleks antud hoone rajamiseks kaasata raha Euroopa Liidu fondidest. Selleks on olemasolev eskiis väga hea, see on ju ainult eskiis. Visioon, mida saab tulevikus muuta.

Olen nõus, et võidutöö avalikustamine oleks pidanud olema rohkem selgitavam, sest tegemist on kogukonnale ääretult olulise objektiga.

Tanel Ojang: Eskiis on tegelikult aluseks. Igasugune projekteerimine ja töö käib sellises järjekorras: kõigepealt on eskiis, mis on aluseks eelprojektile, eelprojekt on aluseks põhiprojektile, põhiprojekt on aluseks tööprojektile ning tööprojekt on aluseks kopa maasse löömiseks ja selle maja valmisehitamiseks. Kui see eskiis ikkagi heakskiidu saab, siis ega ülejäänud viiest variandist enam rääkida ei saa.

Teglikult tahtsin aga rõhutada, et küsimus on inimeste kaasamises. See on üks väheseid platse Viimsi rannaaladel, kus näeme merd ning kus pole eramaju ees. Tähtis pole see, kes kusagil Facebookis on midagi öeldnud, vaid viimsilastele olulise koha mõistlikust lahendamisest. Ja me räägime kaasamisest. Kaasame siis inimesi päriselt ka!

Ants Erm: Soovin, et Atso vabandaks oma avalduse pärast. Ei Ivo Rull ega mina pole selle hoone arhitektuuri asjus avalikult sõna võtnud. Võib-olla palud oma sõnade eest vabandus, Atso?

Lauri Hussar: Lugupeetud Kogukondade Viimsi esindajad, miks te eksitate avalikkust väidetega, et merevaade ehitatakse kinni? Niipalju kui mina olen seda projekti näinud, ja mul on väga konkreetne ettepanek mis on seotud sellega, et volikogu saaks juba järgmisel istungil väga selge ülevaate, et saaksime Janek Šafranovskilt ja võimalik et ka võidutöö autorilt otseallikast kõik asjad üle küsida, nad siia kutsuda. Niipalju kui mina olen seda projekti näinud, siis maja ei varjuta mitte kuidagi merevaadet. Ta tuleb oluliselt rohkem tee poole, ta läheb ka tänase võsa taha sisuliselt ja moodustab seal ühtse kompleksi nende teiste taluhoonetega. Merevaadet kelleltki ära ei võeta. Mingil põhjusel Kogukondade Viimsi üritab kogu aeg rääkida, et merevaade võetakse ära. Millele tuginedes väidate, et merevaade võetakse ära?

Ivo Rull: Saan aru, et Lauri Hussarile on näidatud mingeid jooniseid ja skeeme, mida ülejäänud viimsilastele, kaasa arvatud Kogukondade Viimsi kolmele esindajale Viimsi vallavolikogus, ei ole näidatud. Oleme tuttvad nende materjalidega, mis on avalikustatud Arhitektide Liidu kodulehel, seal olevate 3D piltidega. Mis siiski näitavad, et olulisel määral hakkab hoone merevaadet katma. Muidugi sõltub sellest, millisest punktist merele vaadata. Kui jalutada restoran Paat poolelt muuseumi poole, siis justkui säilib ka suur osa merevaatest. Aga kui jalutada teiselt poolt, siis ilmselgelt täna olemasolev merevaade õgveneb. Aga meil ei ole mõtet hakata rääkima teemal, miks raadio pilti ei näita. Härra Hussar, mul on teile ettepanek – avalikustage need asjad, mida teie olete näinud, aga mida viimsilased ei ole näinud. Kui Viimsi Teataja neid ei avalda, siis saatke materjal toimetus@viimsiuudised.ee. Arvan, et need avaldatakse toimetuse poolt ära. Jagage informatsiooni ja kaasake inimesi.

Atso Matsalu: Aga miks te siis lahmite Viimsi Uudistes ja Viimsilastes, uurige enne info järgi?

Tanel Ojang: See retoorika, millega siin süüdistakse Kogukondade Viimsit, lähtub minu poolt kirjutatud ja Viimsi Uudistes avalikustatud artiklist. Avalikkusele seni jagatud materjalides on 3D vaade, kus on peal ka tänane sissepääsu hoone. Ja sellise orinetatsiooni järgi on võimalik väga kaudselt hinnata. Täpsemaid asendiplaane, koordinaate või mis iganes muud infot pole paraku seni avalikustatud. 3D piltidel on külastusmaja pandud praeguse pääslahoone lähedale ja puhtalt sellest visuaalist lähtubki arvamus, et merevaade pannakse kinni. Kui tuleb täpsem info, olen valmis kirjutama uue artikli, kus võin protsentuaalselt välja tuua, mitu protsenti merevaadete läheb kinni ja mitu protsenti mitte.

Aga täna me ju selle üle ei peaks arutama. Me räägime ju punkti 10 osas kaasamisest, sealhulgas ülejäänud viiest võidutööst.

Antoon Hubert Van Rens: Juhin tähelepanu asjaolule, et juba kaks Kogukondade esindajat ütlevad, et neil puudus informatsioon. Kui räägime kaasamisest, siis räägime ka faktidest. Kui faktid pole veel teada, siis neid küsitakse ja alles siis räägitakse. On täielik absurd rääkida kaasamisest, kui ise kogu infot ei teata.

Ivo Rull: Kulla Antoon Hubert Van Rens, proovi nüüd nagu kaasa mõelda. Räägime infost, mis on avalikustatud Arhitektide Liidu poolt 26. novembril möödunud aastal. See info on ärritanud tuhandeid viimsilasi, sealhulgas ka Sinu valijaid, sealhulgas ka Hussari valijaid jne. Me ei ole mitte midagi välja mõelnud, meil on olemas see info mida Tanel Ojang just kirjeldas – 3D pildid. Kui teil on olemas mingisugused skeemid ja joonised, mida te ei ole avalikustanud, siis palun avaldage see informatsioon.

***

Siinkohal jätame arutelu lõpu refereerimata, kuna see kujunes varasemalt juba esitatud arumente kordavaks.

Rahvahääletuse korraldamise ettepaneku poolt hääletasid Ants Erm, Kristel Menning, Tanel Ojang, Ivo Rull ja Meelis Saluneem. Vastu hääletasid Ilja Ban, Lauri Hussar, Jaanus Koni, Atso Matsalu, Pille Petersoo, Martin Reim, Stig Rästa, Aivar Sõerd, Raimo Tann, Annika Vaikla, Antoon Hubrt Van Rens ja Siiri Visnapuu.

*Tegelikult Nikolai Bentslerilt ei olnud võimalik neid visioone kuulda, sest ta lahkus 18. jaanuaril enne volikogu e-istungi lõppu, et mängida teatrietenduses „Päikesekiir“.

Tunnusfoto: Üks senini avalikustatud võidutöö 3D vaatest.

Loe samal teemal:

Kogukondade Viimsi taotleb Vabaõhumuuseumi külastushoone konkursitööde rahvaküsitlust”

Nikolai Bentsler õigustab Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi korraldust”

Ants Erm: Vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi olulised faktid”

Tanel Ojang: Viimsi vabaõhumuuseumist möödujatele peab säilima vaade merele“

Ivo Rull: mis läks valesti Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone konkursiga?“

 „Vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuur kütab viimsilaste hulgas emotsioone“

Viimsi Uudised

Jaga: