PRIA toetab Prangli sadamakuuri remonti, Viimsi vallavalitsus otsustas aga selle lammutada

Prangli saarel Kelnase sadamas asub kunagine kalasoolamistsehhi hoone, mis nüüd kannab suveürituste ja pidude toimumiskohana nime sadamakuur „Noor Kaardivägi“.

2014. aastal kohalike elanike talgutel korrastatud sadamakuuris on MTÜ Prangliranna poolt korraldatud nii kalurite päevade üritusi, suveteatri etendusi kui erapidusid.

Vaata sadamakuuri tutvustavat fotogaleriid ja videot SIIT.

Probleemid sadamakuuri ümber said alguse tänavu augustis, mil kuuri kõrval asuva parkimisplatsi rajamiseks kuhjatud liivavall hakkas rõhuma hoone seinu ja talasid. MTÜ Prangliranna korduvatele sooviavaldustele liivavall likvideerida ei reageerinud ehitusfirma Saare OÜ ega Viimsi vallavalitsus.

Prangli Reisid OÜ juhataja Annika Prangli (fotol 2014 sadamakuuri avamisel) on Viimsi Uudiste palvel kokku pannud ülevaatliku kronoloogia sadamakuuri tegevuse algusest kuni tänaseni.

KRONOLOOGIA

2013

Viimsi vald annab Kelnase sadamas asuva vana kalasoolamistehhi MTÜ Prangliranna kasutusse. Esialgu sõlmitakse leping üheks aastaks.

2014

Toimuvad talgud, kus osalevad mitmed saareelanikud. Vana kasutuna seisnud hoone tehakse kolast puhtaks ning  remonditakse, et hoones saaks üritusi korraldada. 2014. aasta lõpus pikendatakse lepingut veel üheks aastaks.

2014 oli esimene sündmuste suvi sadamakuuris “Noor Kaardivägi”. Alguse saavad suveteatri ning sadama kaluritepäevade ürituste traditsioonid.

2015

Otsustatakse, et lepingu pikendamine ühe aasta kaupa ei ole mõistlik. Viimsi vallavolikogu otsustab anda hoone kasutusse määramatuks tähtajaks, lõpetamine etteteatamise ajaga  2 kuud. Üritused jätkuvad ja koguvad aina rohkem populaarsust. Lisaks suveteatrile, kalurite päevadele ja kontserditele korraldatakse esimest korda Prangli jooks ja Prangli Puulaevade Regatt.

Hoone hädalist remonti korraldatakse taaskord talgute korras, muuhulgas lapitakse katust.

2016 – 2019

Jätkatakse samas vaimus, ikka üritusi korraldades ning hoonet siit-sealt remontides.

Aprill 2019

Pöördume vallavalitsuse poole ettepanekuga, et soovime seekord kapitaalsemalt katust remontida parandamaks sadamakuuri väljanägemist ja olmelisi tingimusi. Anname teada, et taotleme selleks PRIAst raha ning vajame selleks täiendavaid dokumente.

Saame katuse parandamiseks ja PRIA-le esitamiseks vastavad kooskõlastused. Seoses projektitaotlusega saadame valda avalduse, et kas oleks võimalik leping ümber muuta tähtajaliseks, et tagada investeeringu jätkusuutlikkus.

Dokumente hakatakse menetlema. Saabub info, et meie lepingu Lisa 3, mis räägib lepingu määramatuseks muutmisest aastast 2015, on ära kadunud ehk vallavanema allkiri puudub. Öeldakse, et kuna valla volikogu korraldus on olemas, siis pole probleemi. Ning palutakse PRIAle edastada olemasolev dokumentatsioon korraldusega mis tõestab, et leping on sõlmitud määramata tähtajaga. Esimest PRIA-le esitatud projekt ei rahuldata aga annan valda teada, et kirjutan kohe ka järgmise ning esitan taotluse teise fondi olemasoleva dokumentatsiooniga

27. mai 2019

Toimub viimane teadaolev arutelu vallavalitsuse esindajatega sadamakuuri katuse ja leping teemadel. Teavet edaspidise kohta meil ei ole.

Mai – august 2019

Väljastatakse ürituse toimumise load ning väikses mahus toetatakse ka Prangli jooksu ning kaluritepäeva filmipäeva toimumist. Suvi möödub toimekalt.

August 2019

Sadamakuuri kõrval toimuvad parkla ettevalmistustööd, mille käigus kuhjatakse kuuri seina vastu umbes meetri kõrgune liivavall. Vall teeb seina augud ja liiva hakkab sisse voolama. Ehitaja Saare OÜ ei ole nõus asja parandama.

September 2019

Oleme mures, sest näeme, et liiva raskus vajutab kuuri seina ja talasid. Kuna ehitaja ei reageeri, pöördume valla ehitusosakonda.

Kuna ehitusosakond ei reageeri ja merendusspetsialist ei reageeri, pöördume kirjalikult abivallavanem Margus Kruusmägi poole  nõudes selgitust miks meie seina rammitakse.

Korduvatele pöördumistele saabub vastus, et sadamaala kasutamist arutatakse lähiajal vallavalitsuse istungil.

26. september 2019

Saabub kõne, milles valla ehitusinspektor soovib sisse saada sadamakuuri. Kuna selleks ajaks oli hooaeg läbi ning meid saarel ei olnud, siis teatasime ehitusinspektorile võtmete asukoha. Edasist infot või tagasisidet ehitusosakonnast ei saabunud.

Oktoober 2019

Saime PRIA-st teate, et nende otsus on katuse ja laudise parandamist toetada.Lisaks planeeritud omavahenditele alustasime ka Hooandja kampaania ettevalmistusi saamaks kokku omafinantseeringuks vajaliku summa.

Edastan info vallavalitsusse ning uurin, kas on võimalik saada seina rammimise kohta vastust, sest liivavall teeb parandustööd võimatuks. Vastust ei saabu.

Oktoobri teisel poolel jõuab minuni info, milles väidetakse, et sadamakuuri hakatakse järgmisel nädalal Saare OÜ poolt lammutama. Jutt tundub uskumatu ning pöördun taaskord vallavalitsuse poole.

21.oktoober 2019

Saan vallast vastuseks e-kirja, milles öeldakse, et  vallavalitsus on otsustanud sadamakuuri lammutada ning lisatakse vastav korraldus.

November 2019

Vallast väidetakse, et tulenevalt sellest, et meil ei olnud dokumendid korrektsed (endiselt on Lisa 3 lepingust valla poolt allkirjastamata) puuduvad meil igasugused õigused asjasse rohkem puutuda. Öeldakse, et parkla ehituse probleem on lahendatav lammutusega ning tagantjärgi avastatakse, et tegelikult meil ei olnudki justkui õigust sadamakuuri ruumides viibida.

Peale erinevat kirjavahetust saabub Laine Randjärvelt kiri, milles ta tunnistab, et Lisa 3 on tõesti sõlmimata ning vahepealne periood 2015 – 2019 on meil siiski olnud lubatud niisama sadamakuuris viibida. Laine Randjärv soovib samas, et  MTÜ-l Prangliranna koliks sadamakuurist välja veebruariks 2020.

Edaspidiseid kaebusi, pöördumisi, toetuskirju, laituskirju jmt ei peeta vallavalitsuse poolt enam vajalikuks kommenteerida.

MTÜ Prangliranna on vaidlustamas Viimsi vallavalitsuse seisukohta sadamakuuri kasutamise lepingu küsimuses. Vallavalitsuse seisukohtadega on põhjalikumalt võimalik tutvuda SIIN.

Fotod: Martin Andreller

Viimsi Uudised

Jaga: