RAIVO VARE: soovin nii viimsilastele kui kõigile Eesti inimestele tarkust ja optimismi

Viimsi Uudiste toimetus pöördus erinevate viimsilaste poole kahe aastavahetuse küsimusega.

  1. Millisena jääb meelde aasta 2020?
  2. Mida ootad aastalt 2021?

Täna avaldame ettevõtja Raivo Vare vastused.

Mööduv 2020. aasta jääb meelde eelkõige pandeemiaga ja sellega võitlemiseks rakendatud piirangute järgimise vajadusega. Loodetavasti 2021. aasta teisest poolest saame jälle vabamalt hingata ja toimetada, sest vaktsiin on jõudnud juba selleks ajaks piisava hulga inimesteni.

Teiseks oli möödunud aasta kõnekas tõestus sellele, et meie ühiskond ja riik pole sugugi valmis. Need vajavad hoolt ja tarka ettenägevat juhtimist ning arendamist ka edaspidi. Seda mitte ainult pandeemiakriisi kontekstis. Muidu hakkas vahepeal juba tunduma, et valitseb arvamus, et kõik on valmis, polegi vaja pingutada, ainult raha on vähe. Muidu midagi polegi nagu vaja muuta. Ainult kusagilt raha juurde hankida.

Selgus, et hoopis informeeritud ettenägemisvõimet, pika perspektiiviga läbimõeldud prioriteetide-põhist süsteemset lähenemist, pidevat õppimisvõimet, teatud varupuhvri olemasolu igal tasandil kriisi puhuks ning järjekindlat ja pühendunud, uut kiiresti omaks võtvat ja rakendavat suhtumist on vaja enamgi kui seni. Ajalugu näitab, et staatilisse paigalolekusse pole võimalik kauaks kapselduda. Kas liigud edasi või kukud tagasi, aga paigal tammuda pole kaua võimalik. Mitte ühelgi tasandil. Eriti veel meiesugusel järelevõtva majandusega ääremaal oma veel lõpuni kujunemata heaoluühiskonnaga. Ning tegelikult arenebki inimühiskond läbi kriiside. Lihtsalt tuleb õppida neid targalt arenguks ära kasutama.

Soovin nii viimsilastele kui kõigile Eesti inimestele tarkust ja optimismi nii uuel, paremal 2021. aastal kui ka edaspidiseks!

Viimsi Uudised

Jaga: