Rein Seppeli pöördumine Viimsi volikogu liikmete poole

Vallakodanik Rein Seppel saatis 23. aprillik kõikidele Viimsi Volikogu liikmetele kirja, mille Viimsi Uudised avaldab muutmata kujul.

Hea Viimsi Vallavolikogu liige!

Teadaolevalt hakkate Te 28. aprillil hääletama n.n. Tammelaane detailplaneeringu poolt või selle vastu. Seepärast lubage endale meenutada aasta eest läbi viidud rahulolu-uuringu tulemusi:

  1. Elukeskkond – 64 punkti, seal hulgas avaliku ruumi planeerimine – 46 punkti. Nii madalate näitajate põhjuseks on ülerahvastatus ja liiga tihe asustus, mis on kasvutrendis.
  2. Valla juhtimine – 55 punkti, seal hulgas elanike kaasamine 46 punkti. Paistab nii, et valla juhid ei arvesta elanike soovide-arvamustega. Üheks madala hinde põhjuseks on ilmselt ka elanike arvamus „ah, mis nüüd mina, kes mind ikka kuulab“, aga küllap seegi arvamus on inimeste kogemuste põhjal tekkinud.
  3. Lojaalsus – 79 punkti. Väga hea tulemus, mis näitab, et elanikud hoolivad oma kodukohast ja et neil on veel säilinud lootus…

Pange nüüd käsi südamele, vaadake peeglisse ja küsige endalt:

Kas ehk nüüd on õige hetk, et hakata pidurdama valla ülerahvastamist ja täisehitamist?

Miks peetakse Viimsis arenguks tegevusi, mis halvendavad elukeskkonda ja sunnivad loodust betooni ees taanduma?

Kas Viimsi vald jääb vaeseks kui lõppeb uute maksumaksjate juurdekasv mehaanilise iibe teel?

Ja meenutage, mida arvasid nendest asjadest vallarahvas ja Teie valijad Teie viimasel kohtumisel nendega.

Te teate valla probleeme ju niikuinii. Teate ka iga detailikest sellest, mis on senini toimunud seoses Tammelaane DP-ga, sest kui Te neid ei tea, ei ole Teil minu arvates õigust otsustamisel kaasa rääkida.

Kutsun Teid üles hääletama Tammelaane DP vastu, mis on üks osa suurest Viimsi täisehitamise plaanist, ja arvestama sellega Viimsi praeguste elanike, oma valijate suure osa soovidega. Palun, tehke see esimene samm. Teine, kolmas jne. samm ei saa tulla esimest tegemata.

Jään suure huviga hääletuse tulemusi ootama. Ja teen oma järeldused.

Lugupidamisega

Rein Seppel, ühele teist oma hääle andnud valla kodanik

Viimsi Uudised

Jaga: