REPLIIK: Viimsi võimuliit kavatseb murda üht oma põhilubadust otse vallamaja vastas

Viimsi tänase võimuliidu (Reformierakond, Eesti 200, Keskerakond, Vali Viimsi/sotsid) koalitsioonileppesse kirja pandud üks põhilubadustest on mittte algatada üldplaneeringuid muutvaid detailplaneeringuid.

Ometigi pannakse 16. aprilli volikogu päevakorda vallavalitsus eestvõttel otse vastupidine otsus – Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine.

Antud detailplaneeringuga muudetakse Uustalu katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaast ärimaaks ning määratakse krundile ehitusõigus ärihoone ehitamiseks.

Eriti sümboolseks teeb vallavõimu poolt ühe oma põhilubaduse murdmise asjaolu, et 4778-ruutmeetrine Uustalu katastriüksus asub otse Viimis vallamaja vastas teisel pool Nelgi teed.

Kummaline on ka kinnistule planeeritava ärihoone eskiislahendus. Hoonele nähakse ette kaks korrust, kumbki 5-meetri kõrgune. Esimesel korrusel on kasulikku pinda 700 m2 ja teisel korrusel 600 m2. Hoone juurde on planeeritud 14 parkimiskohta.

AS Viimsi Vesi poolt väljastatud tehniliste tingimuste kohasel hoonele vett eraldatud 5 m3 ööpäevas.

Insneribüroo Stratum on teinud detailplaneeringu liiklusuuringu, mille kohaselt hakkab ligipääs Uustalu kinnistule kulgema Astri tee ja Nelgi tee kaudu. Uuring prognoosib Nelgi 1 ja Uustalu kinnistu vahelisel lõigul pärast ärihoone valmimist liikluskoorumuseks 2450 autot ööpäevas, millest 2% moodustab raskeliiklus. Uuringus pole viiteid, et oleks arvestatud ka piirkonda planeeritava jalgpallihalli mõjuga Nelgi tee liikluskoormusele.

Viimsi Uudiste hinnangul on Uustalu DP selges vastuolus täna valda juhtivate erakondade valimiseelsete põhilubadustega. Vali Viimsi/sotsid lubasid rohkem rohelust ja vähem betooni. Kas Antoon van Rens ja Pille Petersoo hääletavad nüüd vallamaja vastas rohelisuse vähendamise ja betoonist ärihoone püstitamise poolt?

Valimiste eel rääkisid rohelistes jopedes keskerakondlased, kui tähtis on neile vallas roheluse säilimine, juttu tehti isegi miskist rohelisest kontseptsioonist. Kas nüüd Ilja Ban, Oksana Šelenjova ja Raimo Tann tõstavad kuulekalt käe rohelisuse likvideerimiseks vallamaja vastas?

Eesti 200 valimiseelseid mullijutte ei saanud toona tõsiselt võtta, veelgi naiivsem oleks arvata et nad nüüd mõtlevad ja käituvad teisiti refid. Siiski saab olema huvitav jälgida, milliste põhjendustega staažikas reformierakondlane Atso Matsalu tüürib seekord volikogus põhimõttelageda eelnõu menetlust.

Reformierakondlased olid juba aastal 2020. aastal Uustalu detailplaneeringu algatamisel päri veelgi suurema ja kõrgema hoone rajamisega. Mõistagi tegelesid nemadki enne valimisi rohejuttude jahvatamisega. Aga viimsilane, kes usub refi suust tulevat retoorikat rohelisusest või kogukondlikkusest, peab ikka eriliselt lihtsameelne olema.

Nagu eelmise ja tänase vallavõimu puhul tüüpiline, tehakse siseringis kokkulepitud otsused volikogus hääletusteerulli kasutada ära niikuinii.

Juhul kui piirkonna elanikud soovivad säilitada oma naabruskonnas üldplaneeringuga sinna lubatud rohelisust, tuleb neil nagu Tammalaaane eest seisnutelgi ette võtta kohtutee vallavõimu ülekohtu vastu. Tammelaane lahend Riigikohtus tõestas, et Eesti on õigusriik ning isegi Viimsi vallavõim peab järgima kehtivaid planeeringuid.

Tunnuspilt: kollaaž volikogule esitatava Uustalu DP illustratsioonidest (Nelgi 1 vallavalituse esine, paremale jääb planeeritav ärihoone).

Loe samal teemal:

VIDEOD! Elanikud selgitavad vallaametnikele, et nendest ülerullimine arendaja kasuks pole õiglane”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: