VIDEOD! Elanikud selgitavad vallaametnikele, et nendest ülerullimine arendaja kasuks pole õiglane

28. juuni õhtul toimus Viimsi vallamaja vastas üle Nelgi tee asuva Uustalu kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu.

Kohal olid kinnistuga piirnevates eramute elanikud (Ingmar Kristjansen, Raivo Kurs, Urmas Piller, Margit Sabsay, Toomas Sabsay), Viimsi vallavalitsuse amenikud (Elvis Tõnnison, Anne Siitan jt) ning kinnistu omanik Vahur Kivistik koos detailplaneeringu ruumilise keskkonna planeerija Mart Hiobiga.

Varasemad Viimsi vallavalitsused pole kümnekonna aasta vältel rahuldanud arendaja soovi rajada ligi 5000-ruutmeetrisele tiigiga kinnistule, mis üldplaneeringu kohaselt on haljasmaa, 4-korruseline ruumikas ärihoone.

 

Tänane Viimsi  võimuliit on vallaametnike poolt ettevalmistanud Uustalu detailplaneeringu algatamise eelnõu volikogus heaks kiitnud 2020. aasta jaanuaris. Detailpaneeringu algatamise arutelul märkis abivallavanem Margus Kruusmägi, et kinnistule planeeritakse büroohoonet, mille esimesele korrusele tulevad teeninduspinnad ja advokaadibüroo filiaal.

Enne ja pärast Uustalu detailplaneeringu algatamise otsust on mitmed kohalikud elanikud esitanud vallavalitsusele korduvalt ettepanekuid lahenduse leidmiseks, mis arvestaks nii arendaja kui kohalike elanike huvidega.

Vaata järgnevatest videolõikudest, millised on olnud elanike ettepanekud ja kuidas on vallavalitsus neile reageerinud.

Esimene blokk argumente Uustalu DP vastu

Teine blokk argumente Uustalu DP vastu

Kolmas blokk argumente Uustalu DP vastu

Viimsi Uudiste toimetus jälgib ja kajastab ka edaspidi Uustalu detailplaneeringu menetlust.

Viimsi Uudised

Jaga: