RMK esitas Viimsi vallale siinsete riigimetsade ülevaate ja arenduskava

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) saatis 8. detsembril Viimsi vallavolikogule ja vallavalitsusele dokumendi “Viimsi valla territooriumil asuva riigimetsa terviktutvustus”.

 RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai märgib selle dokumendi kaaskirjas muuhulgas:

“Tutvustuses on kokku võetud, millised riigimetsad omavalitsuse territooriumil kasvavad, milliseid metsamajanduslikke, looduskaitselisi ja metsaparanduse töid on seal eelmisel kümnendil tehtud ning milliseid töid on metsa olemit ja jätkusuutlikku metsa majandamist arvesse võttes tuleval kümnendil võimalik ja vajalik teha. Samuti soovime kokkuvõtteid tutvustades saada veelkord omavalitsuse tagasisidet kõrgendatud avaliku huviga aladele.”

Ühtlasi väljendatakse kaaskirjas soovi tulla antud dokumenti nii vallavolikogu kui vallavalitsuse liikmetele põhjalikumalt tutvustama.

RMK koostatud Viimsi vallas asuva riigimetsa terviktutvustusega saab tutvuda SIIN.

Tunnusfoto: Triin Kask

Viimsi Uudised

Jaga: