Sotsiaalkindlustusamet selgitab peretoetuste maksmist märtsis

Vastavalt seaduse muutusele ei olene edaspidi lapsetoetuse maksmine kuni lapse 19-aastaseks saamiseni lapse ōppimisest. Nõnda taastub ligi 3000 perel õigus peretoetustele, mis makstakse tagasiulatuvalt hiljemalt 31. märtsiks.

Peretoetused makstakse perioodi 1. jaanuar kuni 31. märts 2023 eest tagasiulatuvalt peredele alljärgnevalt.

  • Tagasiulatuv makse tehakse peredele, kus peretoetuse maksmine lõppes enne 2023. aastat, sest 16-18-aastane laps enam ei õppinud või omandas keskhariduse. Perel taastub õigus lapsetoetusele, mõnel juhul ka lasterikka pere toetusele. Toetust makstakse kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui koolis käiv noor saab aasta jooksul 19-aastaseks, makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni või kooli lõpetamiseni.
  • Tagasiulatuv makse tehakse peredele, kellel tekib õigus lasterikka pere toetuse sujuvaks lõpetamiseks 2023. aasta esimestel kuudel. Lasterikka pere toetust makstakse kolme lapse puhul täies mahus kuni vanima lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui koolis käiv noor saab aasta jooksul 19-aastaseks, makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni või kooli lõpetamiseni. Seejärel toimub järk-järguline toetuse vähendamine. Näiteks kui perre jääb kaks alla 19-aastast lastetoetust saavat last, on lasterikka pere toetuse suurus 2/3 kogu toetuse suurusest ehk 433,33 eurot. Kui perre jääb üks alla 19-aastane lastetoetust saav laps, siis on lasterikka pere toetuse suurus 1/3 ehk 216,67 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümniku sõnul tehakse tagasiulatuvad maksed hiljemalt 31. märtsiks.

“Seaduse muudatuste järgi tekib ligi 3000 perel taas õigus hüvitisele. Palume neil peredel varuda natukene kannatust, sest makseid tehakse jaokaupa kuni 31. märtsini. Kõigile teistele, toetusi juba saavatele lastele ja peredele makstakse toetused märtsis välja tavapärasel 8. kuupäeval,“ selgitab Kümnik.

Lisainfot perehüvitiste seaduse kohta leiab SIIT.

Tunnuspilt: pexels.com

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

 

 

 

Jaga: