Statistikaamet: popid vanaaegsed nimed on tagasi

Statistikaameti juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik on avaldanud Statistikablogis artikli, mida refereerime lühendatult.

Absoluutarvudes jäävad nii-öelda varjusurmast välja tulevad nimed tagaplaanile. Näiteks vanemate kui 70-aastaste meeste seas on August absoluutarvudes alles 99. kohal ning kuni 4-aastaste poiste seas 104. kohal. Sellega ei paku nimi erilist konkurentsi noorema vanuserühma populaarseimatele nimedele nagu Robin või Sebastian.

Elli, Sofia või Marta?

Kui võtta aluseks, et nimi võiks olla võrdselt levinud nii noorte kui ka vanade seas, saab võitjaks kuulutada nime Elli. Seda kannab 188 alla 10-aastast ning 195 üle 70-aastast.

Teisalt, kui võtta aluseks praegu väga populaarne nimi, oleks võitja Sofia – nimi, mis on trooninud edetabeleid juba aastakümne jagu. Huvitav on ka nimi Marta, mis kogus populaarsust juba 30 aastat tagasi ning mille kasutus on kasvutrendis siiani.

Esile saab tõsta ka nime Linda, mille kandjaid üle 70-aastaste seas on enam kui 1000, samas noorte seas pisut alla paarisaja. Sellised vanasti üsna levinud ja ka nüüd mingil määral populaarsed nimed on veel Vera, Elsa ja Ella. Nimed Maia, Astrid või Jelizaveta kuuluvad mõnevõrra hajusamasse rühma, kuid vastavad siiski selle analüüsi parameetritele.

Johannes kogub populaarsust

Meeste nimesid mahtus tabelisse 19, kuid mitu neist vastasid etteantud parameetritele üsna napilt. Võrdselt tulevad esile Aksel, Alfred, Harald ja Otto.

Nimed Oskar ja Hugo on väga populaarsed praeguste noorte seas, olles populaarsuselt vastavalt viiendal ja üheksandal kohal, kuid ei ole samavõrd levinud vanemas põlvkonnas. Kasvava populaarsusega on viimased kolm aastakümmet olnud ka nimi Johannes, mis 40–60-aastaste seas on üsna haruldane.

Omaette grupi moodustavad Albert, Harri, Paul ja Raimond, mis kõik on omal ajal ja viimastel aastakümnetel olnud mõnevõrra populaarsemad, kuid mis pole ka vahepealsel ajal otseselt kadunud. Kui naiste nimedest on Linda selline, mis on eakate seas väga levinud ja noorte seas mõõdukalt, siis meestel vanemas vanusegrupis niivõrd domineerivat nime polegi. Kõige lähemale sarnasele olukorrale jõuab nimi Leo.

Kuidas kasutada nimede rakendust?

Nimede rakendust uurides tuleb arvestada, et graafikul, mis kuvab nimede populaarsust 10 000 sama vanuserühma elaniku kohta ei arvesta nimekandja sugu.

See mõjutab graafikuid tugevalt rahvastikupüramiidi kõige ülemises otsas, kus naiste osakaal on meeste omast juba mitmekordselt üle. Samuti jäid analüüsist välja isikud, kellel on mitu eesnime. Sellel on teatav hajutav mõju noorema generatsiooni nimesid uurides. Näiteks nimi August esineb alla 10-aastaste hulgas liitnimena veel koos umbes 70 erineva nimega ning nimi Otto koos 100 muu nimega.

Nimede statistikaga saab täpsemalt tutvuda statistikaameti nimede rakenduses.

Loe Kristjan Erik Loigu blogipostitus täismahus SIIT.

Tunnuspilt: nimepilv Statistikablogist.

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: