Märksõna: Statistikaamet

VANA HÕBE! Tanel Ojang: Viimsi elukeskkonna kvaliteedile tuleb seada kindlad kriteeriumid

VANA HÕBE on Viimsi Uudiste rubriik, milles taasavaldame ajaproovile vastu pidanud arvamuskommentaare ning uudislugusid.

STATISTIKA: Viimsis kasvab noorte perede osakaal

Statistikaameti juhtimislaua rakenduses on võimalik jälgida Viimsi rahvaastikupüramiidi ning ning selle muutumise dünaamikat aastate jooksul.

Viimsis poiste ja tüdrukute sündide osas tasakaal

Statistikaameti juhtimislaua info kohaselt sündis 2022. aastal Viimsi vallas poisse ja tüdrukuid võrdselt  – kumbagist ...

Statistikaamet: popid vanaaegsed nimed on tagasi

Statistikaameti juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik on avaldanud Statistikablogis artikli, mida refereerime lühendatult.

Viimsi õppuritest rohkem kui pooltel kulub kooli jõudmiseks üle poole tunni

Statistikaamet on avaldanud andmed, kui palju erinevates omavalitustest kulub lastel kooli jõudmiseks aega.

Viimsisse registreeritud elanikkonna kasv kiireneb

Statistikaameti andmetel on viimasel viiel aastal Viimsisse registreeritud elanike arv kasvanud kiirenevas tempos.

STATISTIKA: Viimsis elab kõige rohkem magistrikraadiga inimesi

Statistikaamet avaldas, et 2021. aastal läbiviidud rahvaloenduse andmeil on Eesti rahvastikust viiendikul magistrikraad.

Viimsi ametlik elanike arv ligineb 22 tuhandele

Statistikaameti andmeil elas tänavu esimesel poolaastal Viimsis 21 872 inimest, neist 10 637 mehed ja 11 235 naised.

Viimsis sündis 2020. aastal 222 beebit

Statistikaameti andmetel sündis Viimsis vallas 2020. aasta 222 last, neist 112 tüdrukut ja 110 poissi.

STATISTIKA: Viimsi elanikkonnas kasvab teismeliste noorte osakaal

Statistikaameti juhtimislaud on tööriist, mis kuvab kiirelt ja ülevaatlikult statistilisi andmeid erinevate eluvaldkondade lõikes.