Taavi Kotka väänab seadust Märt Vooglaidi kasuks

Täna saatis Reformierakonna nimekirjas Viimsi volikokku valitud volikogu esimees Taavi Kotka tagasi vaide Tammelaane DP kehtestamise suhtes.

Oma selgituses Tammneeme külaseltsi juhatuse liikmele Andres Jaanusele ning Randvere külaseltsi juhatuse liikmele Märt Puustile kirjutab Kotka järgmist:

“Oleme seisukohal, et vastavalt HMS § 71 lg 1 puudub teil õigus vaiet esitada. Arvestades, et te ei ole planeeritava ala piirinaabrid ning puudub vahetu puutumus, siis ka objektiivselt ei saa vaidlustatud detailplaneeringu kehtestamine teie isiklikke subjektiivseid õigusi rikkuda. HMS § 79 lg 1 p 1 sätestab, et vaie tagastatakse juhul, kui isikul puudub õigus vaiet esitada. Eeltoodu alusel ja juhindudes HMS § 79 lg 1 p 1 tagastame teile vaide. Seoses vaide tagastamisega jääb läbi vaatamata ka taotlus Otsuse täitmise peatamiseks.”

Tegelikult on Kotka kiri jõhker seaduseväänamine. Näiteks planeerimisekspert Kaur Lass on Äripäevas välja toonud, et sarnaselt kaasarääkimisõigusega on igaühel pärast detailplaneeringu kehtestamist õigus see ka kohtus vaidlustada. Juriidiliselt on tegemist kaebeõiguse erivormiga.

Andres Jaanus ja Märt Puust on alustanud ettevalmistusi kohtusse pöördumiseks ning ootavad selleks kõikide viimsilaste nõu või tuge.

Loe samal teemal:

„Kogukonna võitlus avalike huvide eest Tammelaanes jätkub“

Viimsi Uudised

Jaga: