Uustalu DP sai keskkonnakomisjonis napi toetuse

Viimsi vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni 9. aprillil toimunud koosolekul toetati eelnõu Uustalu detailplaneeringu vastuvõtmiseks napi enamusega.

Eelnõud pooldasid Tanel Einaste (Reformierakond), Ivo Illisson (Keskerakond), Darvy Kõdar (Isamaa)  ja Mati Mätlik (Eesti 200). Vastu olid Andres Jaanus ja Ivo Rull Kogukondade Viimsist. Erapooletuks jäi Esta Järv.

Eelnõu tutvustas lühidalt abivallavanem Alar Mik (Reformierakond). Mik meenutas, et planeeringu eskiisi eelmise variandi tutvustamisel elanikele toodi puudustena välja sellel toona olnud suur ehitise osakaal ja suur parkimisala. Neid probleeme on uue planeeringulahenduse tegemisel arvestatud. Lõpplahendusena jääb 40% üldmaa sihtotstarve ja 60% ärimaa sihtotstarve. Kuna aga ärimaa koosseisus on ka haljastus, siis tegelikult haljasala osakaal kogu planeeringuala piires jääb ligi 65 protsenti. Rohealade teemaplaneeringus (TP) asub planeeringalal haljastu nr. 21, millel on ette nähtud hoonestuse võimaldamine elamu tarbeks. Nüüd nähakse ette elamu asemel ärimaa ning ärihoone jääb krundi üldisest osakaalus 15 – 20 protsendi vahele.

Andres Jaanus tõi välja, et DP kohaselt jääb haljastusest siiski alles 55%, mitte 65 %. Jaanus viitas, et kui kui pragune haljastus likivideeritakse ja ala nö korrastatakse ära, siis looduslik ala praktiliselt kaob, alles jääb heal juhul midagi pargilaadset üksikute puudega.

Ivo Rull küsis Alar Mikult, et kas pärast Uustalu DP uue versiooni põgusat tutvustamist keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmetel 7. augustil 2023 on seda variant tutvustatud ka elanikele. Rull meenutas, et komisjon pidas seda tookord vajalikuks.

Alar Mik põikles korduval kõrvale sellele küsimusele selgelt vastamisest ning delegeeris lõpuks vastamise vallavalitsuse planeeringute osakonna juhataja Merje Muisole. Tema ütles, et planeeringulahanduse tutvustamine toimub pärast detailplaneeringu vastuvõtmist.

Seejärel esitas Rull küsimuse Mikule liikluskoormuse kohta – et kas selle analüüsis on arvesse võetud ka jalgpallihalli piirkonda valmimise järel Nelgi teele tekkiv liikluskoormus? Alar Mik ütles, et ta ei tea, kas konkreetses planeeringu liiklusuuringus on seda arvestatud, aga üldine jalgpallihalliga kaasnev liiklusanalüüs on tehtud. Selle kohaselt toovat jalgpallihall ööpäevas piikonna teedel teele lisaks ligi 200 autot.

Seejärel juhtis Jaanus tähelepanu nö ärikontseptsiooni hägususele. Arendaja ei tea isegi, milleks seda hoonet tarvis on. Jaanus tõi näite Tammneemest, kus mõni aasta tagasi valminud ärimajast on enamik esialgseid rentnikke välja kolinud ja oodatakse uusi. Sellega haakub ka aasta tagasi uuesti algatatud detailplaneering Mõisapargi servas, millega ühiskondlike ehitiste maa muudeti ärimaaks.

Mik selgitas, et Viimsi Halduselt soovitakse väiksemaid ja moodsamaid rendipindasid, aga täpselt ta ei tea, mis sinna Uustalu DP ärihoonesse tuleb.

Lõpuks küsis Rull 5 m3 veeressursi kohta – kas see on piisav? Mik väitis, et võib-olla tehakse majja raadiomuuseum, mis vett eriti ei tarbi. Aga kui peaks tulema kohvik, siis võib tekkida probleeme.

Tunnuspilt: Uustalu DP alale tuleva ärihoone eskiis (detailplaneeringu eelnõu materjalidest).

Loe samal teemal:

REPLIIK: Viimsi võimuliit kavatseb murda üht oma põhilubadust otse vallamaja vastas”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: