Vahtra tee elanikud jätkavad oma õiguste kaitsmist

Viimsi vallavalitsuse ehitusvaldkonna peaspetsialist Jüri Kuba tunnistab vastuses ühele Vahta tee elanikku esindavale advokaadile vigu surfiklubi ehitusloa väljastamisel ja ehitustegevuses.

Märtsi lõpus saadetud kirjas märgib Kuba muuhulgas:

„Ehitusloa taotlemist alustati ehitisregistris (edaspidi EHR) aprillis 2017 ja luba anti välja juunis 2017. Ehitusloa taotlus jm dokumendid on avalikuna kätte saadavad ehitisregistrist. Kahjuks pean tõdema, et oleme toona teinud menetlusel eksituse ja kinnistu Vahtra omanikud on ajutise hoone ehitusloa väljaandmisel kaasamata jäänud. Selle eest vabandan siiralt, tegemist on toonase menetleja eksitusega. Püüame selle vea omalt poolt parandada ja esitame Teile käesoleva kirja Lisas 3-4 nii ajutise surfikooli lahenduse joonise kui ka Vahtra tee pikenduse lahenduse viimased joonised (täpsustatud lahendus), et kaasata maaomanik arvamuse andmiseks.“

„Märgiline on, et on jälle rikutud seadust ja pole naaberkinnistu omanikuga räägitudki, aga “esitage oma arvamus nüüd”, mil töödega on olulisel määral juba maha saadud,“ ütles Viimsi Uudistele üks Vahtra tee elanik.

Samas nõustub Kuba taotlusega surfiklubi ehitus peatada:

„Palute ühtlasi viivitamatult ajutise surfikooli ehitustegevuse peatamist, kuniks on selgunud kavandatava ehitustegevuse mõju Vahtra maaüksusele ning mil viisil on rikkumised kõrvaldatavad. Oleme nõus, et vajalik on ehitustegevus peatada ajaks, mil annate arvamuse ja motiveerite oma seisukohtasid ning mille jooksul tehakse ka selgeks, kas on ehitatud vastavalt ehitusprojektile.“

Foto: kividest kubisev Haabneeme rand Vahtra tee pikendusel, kuhu vallavõim surub kohaliku kogukonna tahte vastaselt surfiklubi.

Loe samal teemal:

„Gaasitrassi kaitsevööndis alustati surfiklubi rajamiseks ehitustöid“

„Rein Seppel: surfiklubi saaga ehk vallavõimu vassimised ja menetlusreeglite rikkumised“

„Ivo Rull: kas abivallavanem vassib või valetab?“

Viimsi Uudised

Jaga: