Vallavanem väldib sisulist vastamist Viimsi Teataja tasakaalustamise teemal

Volikogu liikmete Ants Ermi ja Ivo Rulli arupärimisele andis vallavanem Illar Lemetti mittemidagiütleva vastuse.

26. jaanuari volikogu istungil esitasid Erm ja Rull (valimisliit Kogukondade Viimsi) järgmise arupärimise:

Arupärimine seoses Viimsi Teataja poliitilise tasakaalustamise vajadusega KOV valimistel aastal

Viimsi vallavalitsuse häälekandja Viimsi Teataja väljaandmist ja levitamist rahastatakse kõikide Viimsi maksumaksjate rahaga. Iga aasta kulub selleks koos töötasudega minimaalselt 150 000 eurot.

Selles lehes ei peaks sõna saama mitte peaasjalikult vallavalitsuse ning võimukoalitsiooni liikmed, vaid ka volikogu opositsioonis olevad saadikud. Ning valimistel eel kindlasti ka kõik valimistel osalevad nimekirjad võrdsetel alustel.

Eelnevast lähtuvalt on meil Teile järgmised küsimused: 

  1. Millal avaldab Viimsi Teataja reeglid, kui palju ning kuidas antakse valimiste eel Viimsi Teatajas kõikidele nimekirjadele sõna oma vaadete ja kandidaatide tutvustamiseks?
  2. Kas olete tutvunud Riigikontrolli auditi „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“ järeldustega? Kui jah, siis mida neist arvate?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

  1. veebruaril andis Illar Lemetti (Reformierakond) arupärimisele kirjalikult järgmise vastuse:

“Vastused arupärimisele annan küsimuste esitamise järjekorras.

  1. Nii nagu varasemas arupärimises olen vastanud, on lehe toimetusel kavas välja töötada vastavasisulised põhimõtted tagamaks lehe sõltumatust valimiste eelse aktiivse valimiskampaania perioodil. Reeglid töötatakse välja käesoleva aasta esimeste kuude jooksul.

2. Kavatsen Riigikontrolli auditiga kindlasti tutvuda.”

Tunnusfoto: Visual Hunt.

Loe samal teemal:

“JUHTKIRI: Viimsi Teataja teeb kõike seda, mida Riigikontroll taunib”

Viimsi Uudised

Jaga: