VIDEO ja GALERII: mis toimub tänavu kevadel Kompostiväljakul?

Tänavu kevadel on Kompostiväljakule Reinu teelt mineva tupiktee ette kerkinud massiivne värav.

Värava juures on hoiatussildid, et tegemist on erateega ning sellel on videovalve.

Toimetusele teadaolevalt on Viimsi valla järelevalveametnikud paigaldanud veebikaamerad enamiku valla territooriumil asuvate pakendikogumise konteinerite juurde, kuid mitte Kompostiväljakule pöörduvale teeotsale. Seega puudub neil ülevaade Kompostiväljakule suunduvate autode hulgast ja nende veoste iseloomust.

8. mail jäädvustas Viimsi Uudised Kompostiväljakul toimuvat teisest küljest, kuhu pääseb hõlpsasti ligi Rohuneeme terviseradade kaudu.

Vaata video:

 

Vaata galeriid:

 

Videost ning fotogaleriist on esiplaanil näha Kompostiväljaku hiljuti sorteeritud pakendijäätmeid. Pisut kaugemal on näha ka ehitusjäätmeid.

Seega jätkub Kompostiväljakul tegevus, milleks pole seal opereerival Mihhail Vommi osalusega firmal seaduslikku õigust.

Kompostiväljakul toimuv tuli teemaks ka 10. mai volikogu istungil, kus vallavanem Illar Lemetti (Reformierakond) vastas Ants Ermi, Tanel Ojangu ja Ivo Rulli (Kogukondade Viimsi) arupärimisele vallavalitsuse tegevusetuse teemal.

Toome toimunud arutelust lühendatud väljavõtte.

/—/

Ants Erm: Mida ütleb mulle vastus, et (Kompostiväljakul) järelevalvet teeb järelevalveosakond? Küsisime konkreetselt, mida järelevalevosakond seal teinud on?

Illar Lemetti: Aga mida te volikogus seoses selle Kompostiväljakuga tahate arutada? Mis eelnõu peaksime teile esitama?

Ivo Rull: Kompostiväljakul jätkub ebaseaduslik jäätmekäitlus. /—/ Viimsi valla järelevalveosakonnal ei ole oma kaameraid, mis jälgiksid sealset tegevust. Volikogu keskkonnakomisjoni esimehe Tanel Einaste eestvedamisel külastasime komisjoniga hiljuti vallavalitsuse järlevalevosakonna juhataja Karin Mägi. Viimsi vallal on pandud veebikaamerad pakendikonteinerite juurde, mis on tänuväärt ettevõtmine./—/ Aga Viimsi vallal puudub igasugune ülevaade, mis tüüpi autod, mitu tükki öö jooksul vuravad Kompostiväljaku vahel ja mis tegevus seal toimub. Kinnitan fakti, et seal toimub ebaseaduslik jäätmekäitlus. Otsused, mida võiksite kas vallavalitsuses teha või tuua volikogule arutamiseks on näiteks, kas valla järelevalve hakkb lõpuks tegelema teemadega, mis on ka teemad. Või läheb ja kiusab volikogu liikme venda või läheb ja kiusab vallaelanikku, kes on ostnud varem Viimsi vallavalitsuselt kasutusloa saanud maja, mille sisse sõiduteel pole asfalt, vaid mis on korralikult kividega kaetud. Need on suured küsimused – võtke kasvõi see Sääre tee 22 ja tulge selle teemaga volikokku /—/.

Lauri Hussar: Kas vallavanem soovib vastata?

Illar Lemetti: Ei soovi, sest ei ole midagi vastata.

Ivo Rull: Ei ole probleemi Kompostiväljakul?! Aitäh!

Antoon van Rens: Olen hr Rulliga nõus, Kompostiväljakul on väga suur probleem. Olen koalitsiooninõukogus iga kord seda teemat tõstatanud. Oleme läbi käimas võimalusi, mis sellega teha, aga on tekkinud üks vägav põnev kolmnurk Keskkonnaameti, RMK ja Viimsi valla vahel. Peame kuidagi saama seal lahenduse.

/—/

Loe samal teemal:

VIDEO! Vaata kuidas Komposti kinnistul tegutsev Mihhail Vomm musta valgeks räägib”

Viimsi Uudised

Jaga: