VIDEO! Kogukonna vastuseis vallavõimu poolt soositavale Tammelaane detailplaneeringule jätkub

Rahandusministeeriumis toimus täna Tammelaane detailplaneeringu avalikul väljapanekul arvestamata jäetud arvamuste arutelu.

Koosoleku kutsus kokku Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.

Tammneeme kogukonda esindasid Ilona Arusoo, Kristiina Arusoo, Andres Jaanus,  Raivo Kaare ja Märt Puust.

Tammelaane Kodu esindas kinnistu omaniku esindaja Märt Vooglaid ja detailplaneeringu koostaja Piret Kirs.

Viimsi vallavalitsust esindas keskkonna- ja planeerimisosakonna planeeringute vanemspetsialist Anne Siitan, kes aktiivselt detailplaneeringut kaitses.

Lisaks oli detailplaneeringut kaitsmas Skepast & Puhkim osakonnajuhataja, endine Viimsis vallavalitsuse keskkonnaametnik Eleri Kautlenbach.

Kokkuvõtliku hinnangu Viimsi Uudistele toimunud arutelust andis Tammneeme Külaseltsi juhatuse liige Andres Jaanus.

 

Tunnusfotol: Tammelaane DP kinnistu omaniku esindaja Märt Vooglaid ning Tammelaane detailplaneeringut aktiivselt kaitsev Viimsis vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakonna planeeringute vanemspetsialist Anne Siitan.

Viimsi Uudised

Jaga: