Kogukondade Viimsi ettepanekul hakatakse Viimsis rakendama kaasavat eelarvet

Täna toimunud Viimsi valla 2020. aasta eelarve projekti II lugemisel toetas volikogu valimisliidu Kogukondade Viimsi algatatud ettepanekut hakata rakendama kaasava eelarve protseduuri.

Ettepaneku poolt oli 16 volikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Valimisliit Kogukondade Viimsi esitas eelarvele muuhulgas parandusettepaneku rakendada ka Viimsis kaasava eelarve protseduuri 42 890 euro ulatuses. Viimsi vallavalitsus toetas kaasava eelarve rakendamist 50 000 euro ulatuses. Kaasava eelarve kulude katteks vähendatakse laenu põhiosa tagasimaksete kulu, kuna 2019. aasta eelarvesse planeeritud laenu ei võeta täies mahus kasutusele.

Viimsi vallavolikogu ei toetanud valimisliidu Kogukondade Viimsi ettepanekuid külmutada vallavalitsuse palgakulud, vähendada kulutusi vallavalitsuse propagandale, toetada täiendavalt pensionäride huvitegevust ning eraldada raha Tammneeme tee kaldaaluse korrastamiseks.

Viimsi valla 2020. aasta eelarve III lugemine ja vastuvõtmine toimub jaanuaris 2020.

 

Viimsi Uudised

Jaga: