Viimsi emad arutlevad lasteaiakohtade teemal

Facebooki grupis Viimsilased toimub elav arutelu teemal, kuidas on Viimsis korraldatud lasteaiakohtade saamine.

Teema avas kasutaja Kristina, kes tegi järgmise postituse: Kas on veel neid, kes ei ole mingit infot saanud lasteaiakoha kohta? Eelmisel aastal, kui ei saanud kohta, siis sellest ka teavitati. Sellel aastal aga pole mingit infot. Küsisin sekretäri käest, et mitmendad me oleme järjekorras ja sain vastuse, et praegu ei saa järjekorda vaadata .

Lisaks öeldi mulle, et minu lapsel on eralasteaias koht olemas ja sellel põhjusel justkui munitsipaallasteaeda temale kohta ei pakutud? Kas siis, kui läksime eralasteada, ei saa me siis munitsipaallasteaeda kohta ?

Jägnenud arutelulõimest toome välja iseloomulikumad seisukohad.

Kasutaja Anna: Täpselt, väga ebaõiglane meie suhtes (ma küsisin sama, kui tuleme erast välja, kas saaksime, nad vastasid, et nüüd meie oleme uuesti üldjärjekorras ja meie isiklikult 180 kohal, kusjuures aasta tagasi olime 98 kohal. Tuleb välja, et läksime hoopis järjekorda lõppu. Kardan et ka järgmisel aastal kohta ei saa. Sel aastal said vaid 127 last.

Kasutaja Alla: Mul pisem laps järjekorras juba üle kahe aasta. Eelmisel aastal ei saanud ma ei “ei” ega “ja” vastust. Ok, mõtlesin, et laps oli veel väike jne. Sellel aastal täpselt sama teema, ühtegi vastust. Eile helistasin valda, siis kukkus tädi mulle seletama, et laps peab olema 1. septembri seisuga 2,5 aastane, et süsteem ta üldse arvesse võtaks. Ütlesin siis, et laps selleks ajaks juba 2,8 ja ikkagi pole vastust saanud koha suhtes. Peale seda alles suvatseti küsida lapse nime ja sain teada mitmendal kohal mu laps üldse nimistus on…

Sain ka veel vastuseks, et hakaku ma vaatama erakaid, millega on vallal sõlmitud leping, kui tahan last üldse lasteaeda saada. Ja ei tähendanud argument, et vanem õde omab juba kohta MLA-s.

Viimsi Vald: Vastab Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Maiu Plumer:

Head lapsevanemad, täname väga oluliste küsimuste püstitamise eest! See on oluline teema ja nagu näha on see ka tekitanud mõningast segadust, mistõttu oleks hea protsess kõigile arusaadavalt lahti kirjutada.

Esimene automaatne komplekteerimine toimus 8. aprillil. Lasteaiakoha saanud lapsevanemal oli võimaluse ARNO keskkonnas koht vastu võtta, vahetada või loobuda. Täpsed juhised saabusid lapsevanemale ARNO süsteemi registreeritud e-mailile. Kui lapsevanem ei saanud e-maili teel teavitust ja ARNO-s on taotluse staatus märgitud „Menetlemisel,“ tähendab see seda, et esimeses komplekteerimise etapis ei ole veel lapsele munitsipaallasteaias kohta määratud. Esimese komplekteerimise etapile järgneb komplekteerimiskomisjoni koosolek, kus vaadatakse läbi kõik kohtade vahetuse avaldused. Seejärel algab komplekteerimise teine etapp, kus jagatakse munitsipaallasteaias vabanenud kohtadele/kohad nendele, kes esimeses etapis kohta ei saanud. Komplekteerimise kolmandas etapis alustatakse eralasteaedade hankekohtade jagamist. Need on kohad, mida Viimsi vald ostab oma piirkonna lastele eralasteaedade käest. Kolm komplekteerimise etappi jõuavad lõpule juuni alguseks.

Eralasteaedade puhul on hea teada, et Viimsi valla partneriks on üle 20 eralasteaia ja üle 20 lastehoiu teenuse pakkuja. Valikus on erinevas asukohas ja eri pedagoogiliste lähenemiste ning muude erisustega lasteasutused. Mitmekesisus selles valikus on suur, näiteks on valla partneriks Montessori pedagoogikat rakendavad asutused, rahvuskultuure väärtustavad lasteasutused jne. Kõigil on oma erisused, tugevused ja muidugi on seal ka rühmad väiksemad, mis annab võimaluse personaalsemaks lähenemiseks lapsele. Täpsem info eralasteaedade ja – hoidude kohta on olemas Viimsi valla veebilehel https://viimsivald.ee/…/lasteaiad/eralasteaiad-ja-hoiud. Oluline on ka märkida, et juba teist aastat tegutseb Viimsi alusharidusjuhtide koostöökoda, mis ühendab Viimsis asuvaid munitsipaal- ja eralasteasutusi. Avaliku- ja erasektori vahel toimub vallas tihe koostöö, mis aitab kõikidel teenusepakkujatel vahetada oma parimaid praktikaid ja kogemusi.

Mis puudutab siia saabunud Ukraina põgenike lapsi, siis nemad on vald suunanud enamasti vabadele kohtadele eralasteaias ja üksikud on lapsed on saanud võimaluse ka osaleda vabade kohtade olemasolul munitsipaallasteaedades kuni õppeaasta lõpuni. Arusaadavalt on nende perede olukord keeruline ja nad vajavad väga kogukonna tuge, mistõttu kutsume üles nende suhtes mõistvale suhtumisele. Ühtlasi saame kinnitada, et siia sõja eest pagenud lapsed ei ole kellegi eest lasteaia kohta ära võtnud ja käimasolev komplekteerimine neid ei puuduta.

Täpsustavate küsimuste korral soovitan pöörduda maiu.plumer@viimsivv.ee ja olen igati valmis jagama täiendavaid selgitusi.

Kasutaja Anna: Viimsi vald tere, kui õigesti aru saan, toimub veel 2 ja 3 komplekteerimine. Suheldes Polinaga sellist infot ma pole saanud, öeldi et vaevalt tuleb 2 komplekteerimine. 98 kohast, kus oli mu laps eelmisel aastal ma suundusin 180 kohale. Kuidas see võimalik on??? Kas see, et mu laps käib eralasteajas jätab võimaluseta saada kohta munitsipaal lasteajas???

Kasutaja Monika: Viimsi Vald Kolmas komplekteerimine ja 20 eralasteaiast/hoiust partnerit – jätate mulje, justkui hangiksite kõigisse neisse kohti. Tegelikult ju nii ei ole.

Kasutaja Tiina: Mul on täpselt sama lugu, mitte mingit infot ei MLA kui eralasteaedade taotluste osas.

Kasutaja Tairi: See on nii Viimsi valla moodi. Automaatne komplekteerimine toimus hiljemalt 10. aprillil. Kuna lapsevanema taotluse näol on tegemist haldusmenetlusega, tuleb seaduse kohaselt vallal alati lapsevanemale kirjalik vastus (kas kohta tagatakse või ei tagata) anda. Ühtlasi on nad kohustatud märkima, mitmendal järjekorra kohal laps on MLA kohale. Seega kirjutage valda ja nõudke kirjalikku vastust (sh järjekorra kohta).

Kasutaja Krista: Mina sain info, et sõimekohti sel sügisel ei vabane. Mõned kuud tagasi uurisin, kas on üldse lootust saada sõime siis öeldi, et oodaku ma ära aprill ja siis näeb.

Kasutaja Kristina: sõimekohta ei ole üldse lootust saada. Eelmisel aastal tehti ainult üks sõimerühm ja see oli Randveres. Muudes lasteaedades ainult alates 3a kahjuks ja alates 3a ka nagu näha ei saa kohti.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Viimsi eralasteaedade tasude hüvitamise kord muutus”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: