Viimsi kaasav eelarve aastatel 2020 – 2023

Ettepaneku hakata Viimsi vallas rakendama kaasavat eelarvet tegid 2019. aasta lõpus Kogukondade Viimsi volikogu liikmed Ants Erm ja Ivo Rull.

Idee leidis toonase võimliidu toetuse ning kaasava eelarve aastaseks mahuks määrati 50 tuhat eurot.

2020. aasta alguses tuli Viimsi vallavalitsus eesosts Illar Lemettiga (Reformierakond) korraks välja ettepanekuga kaasava eelarve rakendamine lükata aastasse 2021. Kogukondade Viimisi esindajate arupärimiste ning küsimuste peale sellest plaanist lõpuks siiski loobuti.

Esitame ülevaate kaasava eelarve senistest käigust tabeli kujul.

Aasta Ideede

arv

Häälte

arv

Võiduidee/

poolthääled

Täiendavalt

teostatud ideed

2020 93 1652 Sise skatepark

(197)

Uisuplats

(144)

2021 19 2013 Madalseikluspark

(540)

2022 13 727 Supluskoht

(168)

Sadama süvendamine

(101)

2020. aasta kaasava eelarve vahenditest rajatud skatepark Rohuneeme tee 1 siseruumides on tänaseks oma tegevuse lõpetanud, kuna halduskulud kujunesid liiga kõrgeteks. Teiseks jäänud idee aga teostati 2021. aasta veebruaris vallavalitsuse poolt eriti saamatult. Uisuplats rajati Lubja mäe jalamil olevasse parklasse otse asfaldile ning see sulas peagi ilma erilist kasutust leidamata.

2021. aasta kaasava eelarve vahenditest rajatud madalseikluspark Haabneeme sanglepikus toimib tänaseni.

2022. aasta kaasava eelarve konkursi võitis idee rajada Kaevuaia tee pikendusele suplemist soodustav laudsild. Antud taristu valmis tänavu suvel, kuid halva kinnituse tõttu ujus sillake kaldast vahepeal eemale.

Kuna 2022. aasta kaasvast eelarvest jäi raha märkimisväärselt üle, eraldati summa 43 121 eurot teiseks jäänud ideele – Tammneeme sadama rajamiseks vajalike tööde tegemiseks.

Ideid 2023. aasta kaasavasse eelarvesse saab esitada kuni 1. agustini VOLIS-es või vallavalitsuse kaudu.

Esitatud ideedest vallavalitsuse komisjoni poolt rahvahääletusele lubatavate ettepanekute vahel toimub hääletus tänavuse aasta lõpus. Osaleda saavad kõik vähemalt 16-aastased Viimsi valda registreeritud elanikud ning toetushääli saab anda kuni kolmele ideele.

Loe samal teemal:

Kaasav eelarve tuleb”

Iseenda kulude kärpimise asemel loobub võimuliit kaasavast eelarvest”

 Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: