Viimsi vallavanem saab esinduskuludena kätte 690 eurot kuus

Viimsi vallavanem Illar Lemetti saatis vastuse volikogu liikmete Ants Ermi ja Ivo Rulli poolt esitatud arupärimisele.

18. veebruari volikogu istungil esitatud arpärimine oli järgmine:

„Viimsi vallavalitsuse liikmetele makstakse iga kuu lisaks põhipalgale ja muudele hüvitistele ka järgmistes summades esinduskulusid:

  • vallavanem Illar Lemetti – 863 eurot;
  • abivallavanem Annika Vaikla – 736 eurot;
  • abivallavanem Margus Kruusmägi – 734 eurot.

Soovime eelnevast lähtuvalt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Milline on antud esinduskulude maksmise seaduslik alus?
  2. Miks tuleb kõrgepalgalistele vallavalitsuse liikmetele maksta lisaks esinduskulusid?
  3. Kas toimub mingisugune kontroll vallavalitsuse liikmete poolt esinduskulude sihipärase kasutamise osas?“

Illar Lemetti vastus antud arupärimisele on muutmata kujul selline:

„Lugupeetud volikogu liikmed

Olete esitanud arupärimise mis puudutab vallavalitsuse liikmetele makstavaid esinduskulusid. Soovite vastust küsimustele, mis puudutab maksmise alust, miks esinduskulusid üldse makstakse ja kas toimub kontroll esinduskulude sihipärase kasutamise osas.

Esinduskulude maksmise seaduslikuks aluseks on Viimsi Vallavolikogu 09. oktoobri 2014 määrus nr 17 „Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muutmine. Nimetatud määrusega ei ole kehtestatud kontrolli esindustasude kasutamise osas.

Esinduskuludeks kasutatav summa on tegelikult tulumaksu võrra väiksem, vallavanemal on see 690 eurot. Esinduskulude arvelt toimub näiteks ametisõitudeks tehtavate kulude katmine, sest ei vallavanemal ega abivallavanematel ametisõidukit ei ole.“

Loe samal teemal:

„Annika Vaikla kerkis 4587-eurose kuupalgaga enim teenivaks Viimsi vallavalituse ametnikuks“

Viimsi Uudised

Jaga: