Annika Vaikla kerkis 4587-eurose kuupalgaga enim teenivaks Viimsi vallavalitsuse ametnikuks

Seoses hetkel puuduva haridusvaldkonna abivallavanema asendamise eest makstava 25%-lise lisatasuga on abivallavanem Annika Vaikla 4587-eurose kuupalgaga kõrgeimini tasutatud Viimsi vallaametnik.

Annika Vaikla põhipalk on 3670 eurot kuus. Tema 25 %-line lisatasu haridusvaldkonna abivallavanema asendamise ajal on  917 eurot kuus. Lisaks makstakse iga kuu Vaiklale 736 eurot esinduskuludeks.

Vallavanem Illar Lemetti kuupalk on 4317 eurot kuus ning talle makstakse iga kuu esinduskuludeks 863 eurot.

Abivallavanem Margus Kruusmägi põhipalk on 3670 eurot kuus ning OÜ Viimsi Haldus nõukogu liikmena teenib ta iga kuu lisaks 384 eurot. Ka Kruusmägi esinduskuludeks on 734 eurot kuus.

Vallavalitsuse liige Evelin Vahenõmme põhipalk on 3000 eurot kuus ning täiendavate tööülesannete eest makstakse talle hüvitist 500 eurot kuus.

Vallasekretär Helen Rivesi põhipalk on 3150 eurot kuus ning aastal 2020 teenib ta iga kuu andmekaitsespetsialisti tööülesannete koordineerimise ja teenistujate juhendamise eest lisaks 500 eurot.

2019. aasta töötulemuste eest maksti Viimsi vallavalitsuse juhtkonnale preemiad alljägnevalt:

Annika Vaikla 2611 eurot;

Margus Kruusmägi 2611 eurot;

Evelin Vahenõmm 2355 eurot;

Helen Rives 3255 eurot.

Viimsi Uudised

Jaga: