Viimsi volikogu opositsioon soovib sisulist kaasamist

Viimsi volikogus opositsiooni jäänud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna, valimisliidu Kogukondade Viimsi ja Eesti Keskerakonna esindajad tegid täna avaliku pöördumise uue võimuliidu poole.

Pöördumine on ajendatud äsja koalitsioonilepingu sõlminud Reformierakonna, Eesti 200, valimisliidu Vali Viimsi ja Isamaa lubadusest korraldada volikogu komisjonide ja muude kohtade täitmine opositsiooni kaasavalt, öeldakse pressiteates.

Pöördumise allkirjastanud Kristel Menning (EKRE), Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) ja Annika Vaikla (Keskerakond) märgivad:

“Tunnustame hr. Lauri Hussarit, kes tulevase Viimsi vallavolikogu esimehena on mitmetes avalikes intervjuudes lubanud kaasata opositsiooni volikogu töösse märkimisväärselt laiapõhjalisemalt, kui see toimus eelmise volikogu koosseisu ajal.

Samas juhtime tähelepanu, et nii Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kui ka Viimsi valla põhimääruses sätestatud alatiste komisjonide esimeeste valimise kord tagab aseesimeeste kohad opositsioonile niikuinii ja hea poliitiline tava näeb ette, et revisjonikomisjoni esimeheks saab opositsiooni esindaja.

Meid teeb ärevaks hr. Hussari intervjuus Postimehe TV-s kõlanud väide, et Viimsi koalitsioonil on kavas täita lisaks volikogu esimehe kohale ka kõik volikogu aseesimeeste kohad oma esindajatega. Näeme selles eelmistes vallavolikogude koosseisudes praktiseeritud opositsiooni tõrjumist, kuigi uus koalitsioon on lubanud muutusi valla juhtimiskultuuris.

Eelnevast lähtuvalt on Viimsi volikogu opositsioonil uuele koalitsioonile kolm ettepanekut.

Esiteks toimuks tegelik kaasamine juhul, kui volikogu esimese aseesimehe koht jäetaks opositsioonile täitmiseks.

Teiseks on meil ettepanek, et kuivõrd Kogukondade Viimsi, Eesti Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt hääletas ühtekokku ligi 36,9 protsenti kõikidest hääletanutest, siis lisaks komisjonide aseesimeeste kohtadele hakkaks igasse vallavolikogu alatise komisjoni koosseisu kuuluma lisaks kaks lihtliiget opositsioonist, s.t. moodustada seekord Volikogu alatised komisjonid vastavuses Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

Kolmandaks eeldame, et lähtuvalt poliitilisest kultuurist ei sekku koalitsiooni liikmed opositsiooni sisemistesse valikutesse ja aruteludesse, sh opositsiooni valikutesse komisjonide koosseisude määramisel.

Oleme valmis konstruktiivseks ja lahendustele orienteeritud koostööks koalitsiooniga Viimsi valla parimaks võimalikuks arenguks ja anname endast parima volikogu tulemuslikuks ja rahumeelseks koostoimeks võttes omapoolse vastutuse Viimsi hea poliitkultuuri eest.

Ootame teiepoolset tagasisidet koos võimaliku kohtumisaja ettepanekuga.”

Fotol: (vasakult) Kristel Menning, Ivo Rull ja Annika Vaikla Viimsi Vabaõhumuuseumis.

Viimsi Uudised

Jaga: