Viimsilased soovivad suuremat kaasatust valla arengu kavandamisse

Tänavu kevadel läbi viidud viimsilaste rahulolu uuring tõi välja, et kohalikud inimesed ootavad enda suuremat kaasatust valla arengu kavandamisse. Eriti tõrjutult tunnevad ennast Viimsis keskmisest kauem elanud inimesed.

HeiVäl Consulting poolt veebis levitatud küsitlusankeedi täitis 1081 viimsilast.

Kokkuvõtlikult väljendas kaasatusega rahulolu 46% vastanutest, mis on antud küsimustiku kontekstiks kõige madalam tulemus.

Mida kauem on inimesed Viimsis elanud, seda vähem on nad rahul oma kaasatusega valla arengu kujundamisse.

Viimsis elatud aeg ja rahulolu kaasatusega:

  • kuni 5 aastat – 54%
  • 6 – 10 aastat – 48%
  • 11 – 15 aastat – 45%
  • 16 – 20 aastat – 46%
  • 21 aastat ja rohkem – 38%

Viimsi Uudised

Jaga: