AJAPEEGEL: viimsilased sooviksid suuremat kaasatust valla arengu kavandamisse

2019. aasta kevadel viidi veebiküsitluse vormis läbi viimsilaste rahulolu uuring. Kuigi toona lubasid vallajuhid, et selliseid uuringuid hakatakse tegema igal aastal, pole neid hiljem enam tehtud.

Ilmselt pole viimsilaste arvamust enam teada saada tahetud sellepärast, et 2019. aasta kevadel tehtud küsitlusest ilmnes ühe probleemina elanikkonna madal kaasatus valla arengu kavandamisse.

Eriti tõrjutult tundsid ennast Viimsis keskmisest kauem elanud inimesed.

HeiVäl Consulting poolt veebis levitatud küsitlusankeedi täitis 1081 viimsilast.

Kokkuvõtlikult väljendas kaasatusega rahulolu 46% vastanutest, mis on antud küsimustiku kontekstiks kõige madalam tulemus.

Mida kauem on inimesed Viimsis elanud, seda vähem on nad rahul oma kaasatusega valla arengu kujundamisse.

Viimsis elatud aeg ja rahulolu kaasatusega:

  • kuni 5 aastat – 54%
  • 6 – 10 aastat – 48%
  • 11 – 15 aastat – 45%
  • 16 – 20 aastat – 46%
  • 21 aastat ja rohkem – 38%

Viimsi Uudised

Jaga: