Viimsilaste veevajadus kaetakse Tallinnalt vett juurde ostes

Toimetus esitas kuus küsimust AS Viimsi Vesi juhatuse liige Raul Vanemale, et saada ülevaade Viimsi valla elanike ja ettevõtete veega varustatuse hetkeolukorrast.

Milline oli 2024. aasta I kvartalis Viimsi valla keskmine vee tarbimine? Kui suure osa katab sellest tarbimisest Viimsi põhjavesi?

Keskmiselt anti võrku 3682m3 vett ööpäevas, millest 93 % moodustas põhjavesi.

Milline oli 2023. aasta suve kõige suurema veetarbimiseg ööpäev ning kui palju siis vett tarbiti?

13. juuni, millal võrku anti 5295m3 vett ööpäevas.

Kui palju maksimaalselt suudab Viimsi Vesi praegu ööpäevas vett tarnida?

Lubatud põhjavee võtt on 4072m3 ööpäevas. Tallinnaga ühenduste kaudu on võimalik juurde osta 3450m3 vett ööpäevas.

Millised on täna olemasolevad ja toimivad ühendused lisavee saamiseks?

AS-iga Tallinna Vesi on loodud kaks veeühendust, mille kaudu on võimalik vett juurde osta

Mis hinnaga müüb AS Tallinna Vesi töödeldud pinnavett ASile Viimsi Vesi?

70,7 senti kuupmeetri eest (koos käibemaksuga).

Milliseks võivad kujuneda Viimsis vee kättesaadavuse piirangud, kui eeloleval suvel peaks tekkima pikem põuaperiood?

Torustikud ja veeressurss katab tarbevee vajaduse. Piirangud kehtestame vastavalt vajadusele.

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Tallinnast ostetav vesi tõstab Viimsi Vee tariife”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: