Viktoria Tuulas vs Alar Mik ehk saatan peitub detailplaneeringus

Viimsi valla dokumendiregistrist on enamik dokumente muudetud isikuandmete privaatsusele viidates avalikult mitteloetavateks, kuid on ka erandeid.

12. mail on registristrisse kantud KariteKo OÜ esindaja Viktoria Tuulase arvamused ja vastuväited abivallavanem Alar Miku poolt 15. veebruaril väljendatud seisukohale.

Et võtta pikk ja juriidiline vaidlus lühidalt kokku, on lugu järgmine. Alates 2007. aastast on Viktoria Tuulase äriühing ajanud planeeringut, millega muudetaks üks Lubja küla maaüksus põllumajandusmaast haljasala-, puhke-, virgestus-, kaitsehaljastus-, väikeelamu- ning liiklusmaaks. Menetlus on läbi aastate kulgenud üle kivide ja kändude, kuid tänavu 8. veebruaril toimunud kohtumisel vallavanem Illar Lemetti ja abivallavanem Alar Mikuga sai Viktoria Tuulas suusõnalise kinnituse, et 2007. aastal algatatud detailplaneeringuga võiks edasi minna.

Aga juba nädal hiljem ehk 15. veebruaril asus Mik seisukohale, et planeeringuga edasiminekuks tuleb esitada uus taotlus ja uued eskiisid. Edasises menetluses tuli Tuulasele vallast veel mitmeid teateid, et planeeringuga ei saa edasi minna, kuna selleks puudub vajalik veeressurss.

Tuulas leiab, et tema planeeringu menetluses on tehtud ohtralt vigu ning soovib 2007. aastal algatatud protsessiga jätkamist.

Täies mahus on Viktoria Tuulase avamusi ja vastuväiteid võimalik lugeda SIIT.

Viktoria Tuulas kandideeris 2017. aastal valimisliidu Uued Tuuled esinumbrina volikokku, kogus 119 häält ja valituks ei osutunud.

Alar Mik kandideeris 2021. aastal Reformierakonna nimekirjas volikokku, kogus 247 häält ning sai mandaadi.

Tunnusfoto: Lubja mäe sisse on muuhulgas uuristatud nn Kuradikoobas.

Viimsi Uudised

Jaga: