Võimalik vägivallajuhtum HEV lapse vastu Randvere koolis

27. veebruaril laekus mitmetele insitutsioonidele – politseiamet, Viimsi vallavalitsus ja volikogu, haridus- ja teadusministeerium, erinevad meediakanalid – e-kiri murelikult lapsevanemalt.

Avaldame e-kirja teemareaga “Kuritöökaebus” ilma nimedeta ja isikutele viitvate tiitliteta (markeeritud XXX), aga täismahus:

“Tere kõik osapooled,

Randvere koolis toimus eelmisel nädalal järjekordne vägivallaakt HEV lapse suhtes XXX poolt (XXX), kes lõi last rusikaga näkku.

Selle emaili eesmärk on teavitada kõiki osapooli juhtunust eesmärgiga, et seekord enam antud teemat maha ei saaks vaikida.

Selgituseks lisan juurde, et XXX on aastaid vaimselt terroriseerinud ja füüsiliselt väärkohelnud abituid lapsi ja tema pärast on mitmed vanemad pidanud oma lapsed koolist ära võtma ja viima üle teistesse koolidesse.

Antud ja paljudest teistest intsidentidest on teadlikud olnud nii vald kui kooli juhtkond, aga seni on õnnestunud kõik eelnevad olukorrad maha vaikida – seekord peab toimuma muutus.

Olulise märkusena lisan veel juurde, et varasemalt oli XXX koolis XXX (enne seda vallandati ta Catering firmast vargusega vahele jäämise pärast), siis sai temast abiõpetaja aga nüüdseks on ta ametikõrgendust saanud ja on XXX. Võttes arvesse, et kooli juhtkond oli ja on teadlik HEV poolel juhtunud korduvatest probleemidest XXX-ga, siis kuidas on võimalik, et lapsi ahistav isik sai ametikõrgendust, kes on selle eest vastutav?

Tegemist on raskete puuetega lastega, kellest paljud ei saa ega suuda mitte kunagi isegi rääkida ja ennast väljendada, aga kõigele selle vaatamata on valla ja kooli esindajad teadlikult lasknud nende laste vaimsel ja füüsilisel väärkohtlemisel edasi toimuda. Millised inimesed Te olete?

Lisaks on minuni jõudnud info, et juba toimub koolikius isiku suhtes, kes antud intsidenti pealt nägi, nüüd aga tõstatan küsimuse, et kuidas on selline kius uuesti võimalik, kui koolil on uus direktor? Kuidas on võimalik, et korduma hakkavad vanad mustrid (õpetajate kius ja järjepidev jamade kinni mätsimine)?

Lastekaitseseadus sätestab muuhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded lastekaitse korraldamisel. Konkreetselt on reguleeritud kohustus lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste olukorra ja vajaduste kohta. Praegusel juhul on alust väita, et kohalik omavalitsus ei täida lastekaitseseadusest tulenevat kohustust, veelgi enam, eirab taolisi vägivallajuhtumeid. On ilmne, et nii koolipidaja kui kool on kujunenud olukorras vastutavad ja peaksid koheselt reageerima ning laste suhtes vägivalda kasutanud kooli töötaja viivitamatult töölt kõrvaldama, kuniks asjaolud on välja selgitatud. Tänaseni kool isikut töölt kõrvaldanud ei ole, aga teadaolevalt võttis XXX kiiresti haiguslehe (meenutab üks-ühele eelmise direktori XXX ja valla käitumist, kui probleemid päevavalgele tulid).

Lastekaitseseaduse § 24 lõike 1 kohaselt on lapse kehaline väärkohtlemine ühemõtteliselt keelatud. Lisaks peab sama seaduse § 37 lõike 2 kohaselt kool lasteasutusena viivitamata kõrvaldama sisehindamisel selgunud asjaolud, mis takistavad lapse õiguste ja heaolu tagamist. Palun eespool toodule viivitamatult nii vallal koolipidajana kui koolil reageerida.

Kui me elame vähegi õigusriigis, siis nüüd, kui tõestatakse ka XXX varasem korduv HEV laste väärkohtlemine koos viimase rusikaga näkku löömisega, siis peaks antud juhtum lõppema reaalse vanglakaristusega.

Lisan siia emaili XXX ajakirjaniku XXX eesmärgiga, et ta võtaks ühendust nii kooli direktori, kui valla esindajaga, et avalikustada abitute laste raskekujuline väärkohtlemine.

Soovin kohest tagasisidet, kuidas kool ja koolipidaja kujunenud olukorrale reageerivad ning milliseid meetmeid rakendavad, et tagada lastekaitseseadusest tulenevate nõuete täitmine ja laste turvalisuse ning heaolu tagamine Randvere Koolis.“

Pöördumistele saatis õige pea vastuse Viimsi abivallavanem Katrin Markii, mille toome samuti ära täismahus ilma konkreetset nime avalikustamta:

„Tegemist on väga tõsise juhtimiga, mille osas on kool koheselt reageerinud. Kool on vestelnud lapsevanemaga ja kohtunud pea kõigi HEV-korpuse töötajatega ning saanud juhtumi kohta selgitused. Kahjuks vastab tõele see, et kooli töötaja on käitunud tema ametile mittekohaselt, mida me kindlasti tolereerida ei saa. XXX eemaldati pikapäerühma tööst ja lapsega seotud tundidest koheselt. Samas ei ole meil võimalik jagada lapsega seotud infot osapooltega, kes ei ole antud juhtumiga otseselt seotud. Kool on võtnud HEV õppebloki töö korraldamise erilise tähelepanu alla, et taastada töörahu ja tagada parimad võimalused HEV õpilastele turvaliseks koolikeskkonnaks.

Mureliku lapsevanemana saate Te pöörduda hoolekogu poole, kus kool jagab juhtumi kohta infot nii palju kui see lapse huvides võimalik on.

Kindlasti ei plaani me juhtumit ignoreerida või summutada ning edasistest sammudest informeerime hoolekogu.“

Tunnuspilt: pexels.com

Viimsi Uudised

Jaga: