Volikogu revisjonikomisjonil puudub juba 4 kuud esimees ning nõutav liikmeskond

Möödunud aasta 22. septembril võttis Viimsi volikogu võimuliit Märt Vooglaidi ettepanekul maha volikogu revisjonikomisjoni esimehe Ants Ermi (Kogukondade Viimsi).

Uut esimeest pole revisjonikomisjonile tänaseni valitud. Samuti on revisjonikomisjon pidanud vahepeal oma e-koosolekuid üksnes 3-liikmelises koosseisus (aseesimees Raivo Kaare, liikmed Madis Saretok ja Raivo Tann). Kuid Viimsi volikogu 7. novembri 2017 otsusega nr. 76 moodustati revisjonikomisjon 5-liikmelisena. Seega on kõik 3-liikmelises revisjonikomisjonis langetatud otsused õigustühised.

Normaalses demokraatlikus volikogus antkse revisjonikomisjoni juhtimine opositsiooni kuuluvale rahvaesindajale.

Revisjonikomisjoni töö sisuline tasalülitamine pole ainuke näide volikogu esimehe Taavi Kotka suutmatusest või tahtmatusest vallavolikogu tööd nõuetekohasel korraldada.

Juba rohkem kui 3 aastat pole ühtegi töökooslekut pidanud Viimsi vallavolikogu transpordi- ja turvalisusekomisjon. Viimsi Uudiste hinnangul võiks Taavi Kotka selle omapärase „saavutuse“ esitatada registreerimiseks Guinessi rekordite raamatusse.

Loe samal teemal:

„Viimsi võimuliit tagandas Ants Ermi sisulise revisjonitöö pärast“

„REKORD! Viimsi volikogu komisjon pole 3 aastavältel pidanud mitte ühtki koosolekut“

Tunnusfoto: Pikka aega volikogu revisjonikomisjoni tööd juhtinud Ants Erm võeti võimuliidu poolt maha pärast komisjoni tööplaani koostamist, milles taheti uurida mitmeid Viimsi juhtimisega seotud probleemvaldkondi.

Viimsi Uudised

Jaga: