Võimuliidu esindajad volikogus hääletasid maha omaenda keskse valimislubaduse

Viimsi vallavolikogu 26. jaanuari istungil hääletasid võimuliidu esindajad maha ettepaneku alustada Tammede pargi rajamist etapiviisiliselt.

Valimisliidu  Kogukondade Viimsi esindaja Ants Erm ja Ivo Rull esitasid Viimsi valla 2021. aasta eelarvesse muuhulgas ka järgmise ettepaneku:

Tammede pargi I etapi ehitustöödega alustamine. Reformierakonna juhitud vallavalitsuse poolt on jäänud Tammede pargi rajamine tegemata viidetega selle eeldatavast suuremaks kujunevate kulude tõttu. Selles olukorras peame mõistlikuks alustada Tammede pargi rajamist etapiviisiliselt.

Ettepanek: eraldada Viimsi valla 2021. aasta eelarves 500 000 eurot Tammede pargi I etapi ehitustöödeks.

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või suurendamine 500 000 euro võrra.

Ei Viimsi vallavalitsus ega volikogu eelarve- ja arengukomisjon seda ettepanekut ei toetatnud. Põhjendusega, et tööde tegemine etappide kaupa polevat otstarbekas ning tegevused on kavandatud arengukavas ja eelarvestrateegias 2025. aastasse.

Tegelikult lubasid mitmed tänase võimuliidu juhtivad poliitikud nii 2017. aastal kui 2018. aasta alguses Tammede pargi valmimist juba 2018. aastaks. Tänaseks on ära tehtud vaid Tammede pargi kõige marginaalsem etapp – koerte jalutusplats.

Seega on nii Reformierakonna, Keskerakonna, Isamaa kui Rannarahva esindajad volikogu lihtsalt jätnud oma väga konkreetse valimislubaduse täitamata. Ühelt poolt viidates rahaliste vahendite nappusele ei võeta teisalt ette ka pargi rajamist rahaliselt jõukohasemate etappide kaupa.

Nii nagu kõik Viimsi valla 2021. aasta eelarvele tehtud parandusettepanekud, lükkasid volikogu võimuliidu esindajad tagasi ka ettepaneku alustada Tammede pargi rajamist etapiviisiliselt.

Tunnusfoto: Visual Hunt.

Loe samal teemal:

„ON, MIDA OODATA! Arupärimine Tammede pargi tegemata jätmise kohta“

“Kogukondade Viimsi esitas valla 2021. aasta eelarvele 7 muudatusettepanekut”

Viimsi Uudised

Jaga: