Volikogule esitatakse kinnitamiseks investeeringute kava ning uue laenu võtmise otsus

Viimsi vallavolikogu 14. juuni istungil tulevad muude küsimuste hulgas arutlusele Viimsi 2021. aasta investeeringute kava kinnitamine ja uue laenu võtmine.

Investeeringute kogumaht 2021. aastal oli 12,3 miljonit eurot ning valdkondadade lõikes jaotus see summa alljärgnevalt.

Valitsemissektori teenuste valdkond – 9 miljonit 48 tuhat eurot (73,8%). Suuremad kulud olid Artium rajamiseks Viimsi Haldusele antud laen 5 miljonit 150 tuhat eurot, Viimsi Halduse osakapitali suurendamine 3 miljonit 698 tuhat eurot ning Artium osakapitali sissemakse 30 tuhat eurot. Kohustuste teenindamisega seotud finantskulud olid 139 tuhat eurot.

Avalik kord  – 21 tuhat eurot.

Majandusvaldkond –  1 miljon 28 tuhat eurot (8,4%). Lõviosa ehk ligi 968 tuhat eurot läks teede ehitusse ja hooldusse.

Keskkonnakaitse – 184 tuhat eurot (sadevee torustike projekteerimise, paigaldamise rekonstrueerimisele kulus 84 tuhat eurot ning AS-le Viimsi Vesi anti Aiandi tee torustikutööde teostamiseks 100 tuhat eurot).

Elamu- ja kommunaalmajandus – 875,7 tuhat eurot (7,1%). Enamus investeeringud on seotud tänavavalgustusega.

Vaba aeg, kultuur ja sport – 428,8 tuhat eurot (3,5%).

Haridus – 678,6 tuhat eurot (5,5%).  Püünsi koolile 619,2 tuhat eurot, millest 576,7 tuhat eurot kulus kooli juurde korvpalliväljaku rajamiseks.

Sotsiaalse kaitse valdkonda (puudega inimesed) investeeringuid ei tehtud (0%).

Lisaks planeeritakse 14. juunil kinnitada vallavolikogus järjekordse laenu võtmine summas 3,4 miljonit eurot.

Tunnusfoto: pexels.com.

Jaak Sepp: eelarvest ja elevandist” 

Viimsi Uudised

Jaga: