KURIOOSUM: Taavi Kotka käskkiri Aarne Saluveeri Soome reisi kulude hüvitamiseks jõudis valla dokumendiregistrisse enam kui 4-aastase viivitusega

Viimsi valla dokumendregistrissse on 6. jaanuaril 2022 kantud rida dokumente, mis on erinevate volikogu esimeeste poolt allkirjastatud aastal 2017.

Toome ühe huvitava leiu Viimsi lähiajaloo huvilistele ning kodu-uurijatele tutvumiseks ära täies mahus:

VIIMSI VALLAVOLIKOGU ESIMEHE

K Ä S K K I R I

Viimsi 23. november 2017 nr 10

Kulude hüvitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 42 lg 1 p 3¹, Viimsi valla põhimääruse § 28 lg 1 p 7 alusel ning arvestades Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikme A.Saluveer’i avaldust (reg. 23.11.2017 nr 1-13/83) ja eesmärki tutvuda ühiselt koos Viimsi Vallavalitsuse delegatsiooniga Viimsi sõpruslinna Porvoo kultuuri-, haridusasutuste ning vabaajakeskustega.

1.Hüvitada Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikme Aarne Saluveer’i reisikulud 1.12.2017 Soome Vabariiki, Viimsi valla sõprusomavalitsusse Porvoosse, vastavalt esitatud kuludokumentidele.

/digitaalselt allkirjastatud/

Taavi Kotka

Vallavolikogu esimees

***

Tänavu 6. jaanuaril on valla dokumendiregistrisse kantud veel 8 käskkirja, mille on kas Toomas Tõniste, Mari-Ann Kelam või Taavi Kotka volikogu esimeestena allkirjastanud 2017. aastal.

Tunnusfoto: pexels.com

Viimsi Uudised

Jaga: